Insamlingen Gemensamt Ansvar till barnens skolgång i Haiti

Med de medel insamlingen Gemensamt Ansvar inbringar i år, stödjer man barnens skolgång i Haiti. Kyrkans Utlandshjälp bygger trygga och miljövänliga skolor. Insamlingen börjar söndagen 1 februari.

I Haiti inleder knappt 80 procent av barnen sin skolgång. I de högre klasserna går endast en fjärdedel av de unga. Den bräckliga statens samhälleliga och politiska situation är instabil, vilket har försvårat landets återuppbyggnad efter det förödande jordskalvet år 2010.

”Regeringen påbörjade ett program med målet att alla barn skall gå i skolan men finansieringen har varit otillräcklig och oregelbunden. Många organisationer gör nu sådant som egentligen är regeringens uppgift”, konstaterar Abeilles d’Aspam-skolans rektor Jean Ginette Louis. Skolan är belägen i Léogâne som drabbades hårt av jordskalvet.

”Utan det internationella stödet skulle situationen vara värre. Skolbyggnaderna är nu i bättre skick.”

Haiti är den fattigaste staten på det västra halvklotet. Haiti behöver internationellt stöd för att stärka sina strukturer och det civila samhället, för att en dag själv kunna tillgodose befolkningens rättigheter.

Gemensamt Ansvar är den största årligen återkommande insamlingen i Finland. 60 procent av intäkterna riktas till det internationella biståndsarbetet genom Kyrkans Utlandshjälp.

Utöver Haiti riktas insamlade medel också till det långsiktiga utvecklingssamarbetet Kyrkans Utlandshjälp utför i Centralamerika, Uganda, Mocambique, Mellanöstern och Kambodja.

I Finland stödjer insamlingen i år frivillignätverket Helhjärtat.

Delta i insamlingen

Per telefon, 0600 1 7010 (10,26 € / samtal. + lna) eller 0600 1 7020 (20,28 € / samtal + lna), med sms; sänd ordet APU10 till numret 16588 (10 €). Det går också att ge ett bidrag på webben; gemensamtansvar.fi

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är Finlands största årligen återkommande insamling. Hjälpen ges till nödställda människor oberoende av deras etniska bakgrund, religion eller politiska övertygelse, både i Finland och i utvecklingsländerna. Republikens president Sauli Niinistö är insamlingens beskyddare.

Insamlingens öppningsgudstjänst i S:t Lars kyrka i Lojo sänds i TV1 söndagen 1.2 klockan 10. Insamlingens förman, biskopen i Esbo stift, Tapio Luoma, predikar. I gudstjänsten deltar även insamlingens inbjudna gäster från Haiti, Jean Ginette Louis och Mackendy Jeunay.

Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingen. Öppningstalet sänds i Yle TV1, 1.2.2015 klockan 12.05.

Tilläggsinformation:

Kyrkans Utlandshjälp, informatör Minna Elo, tel. 050 330 9747

Gemensamt Ansvar, insamlingschef Tapio Pajunen, tel. 0400 870 041 eller informatör Salla Peltonen, tel. 044 288 4476, www.gemensamtansvar.fi

Bilder