Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp vädjar till församlingarna om hjälp mot torkan i Östafrika

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp har skickat en gemensam vädjan till församlingarna. Organisationerna önskar att församlingarna till exempel bär upp fria kollekter för att hjälpa de människor som lider av torkan i Östafrika.

”Hela östra Afrika lider av den värsta torkan på flera årtionden. Katastrofen syns tyvärr beklagligt lite i media. Er hjälp behövs”, konstaterar verksamhetsledarna Seppo Rissanen vid Finska Missionssällskapet och Jouni Hemberg vid Kyrkans Utlandshjälp i sin gemensamma vädjan.

Båda organisationerna har redan sänt hjälp till de drabbade områdena i Östafrika: sammanlagt 100 000 euro i katastrofhjälp.

Finska Missionssällskapets hjälp riktas i första hand till Mekane Yesus-kyrkans arbete som når barn och gravida kvinnor. Kyrkan ger förutom mathjälp också stöd till återhämtning av jordbruket. Kyrkan distribuerar utsäde och djurfoder till de drabbade hushållen.

Kyrkans Utlandshjälp riktar sin nödhjälp till Etiopien och Somaliland, där man bland annat bygger nya brunnar. Hjälpen når bland annat jordbrukare och boskapsuppföddare. Vattenposter tryggar deras utkomst och familjernas tillgång till mat. Vattenposterna innebär även en trygghet inför framtida torrperioder.