Ett halvt år efter tyfonen – hjälpen fortsätter på Filippinerna

På torsdagen 8 maj är det exakt ett halvt år sedan tyfonen Haiyan slog till mot övärlden Filippinerna i Sydostasien. Tyfonen uppskattades till den kraftigaste i hela världen. Den gav upphov en flera meter hög flodvåg som förstörde hela städer och byar. Katastrofen ledde till en omfattande hjälpoperation, som nu övergått från nödhjälp till att återbygga upp landet och stöda till lokala näringar.

Efter nödhjälpsskedet beslöt Kyrkans Utlandshjälp att koncentrera sig på att bygga temporära klassrum. För tillfället bygger man 55 nya klassrum. När skolåret på Filippinerna börjar i juni, kan barnen på drabbade områdena börja skolan i ändamålsenliga och väderbeständiga utrymmen.

De kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT-alliansen, har hjälp över en miljon människor på de drabbade öarna Samari, Leyte, Cebu Panay och Negros.430 000 människor har fått livsmedelshjälp, 350 000 har fått filtar, köks- och hygienartiklar och biståndsförpackningar.

Tiotusentals människor får hjälp med att återuppbygga sina hem och återuppta fisket, jordbruket eller andra för området typiska näringar. Också det psykosociala stödet och hälsoupplysningen är en del av hjälparbetet.

Utlandshjälpen har en informatör på Filippinerna

Utlandshjälpens informatör Ulla Kärki arbetar på Filippinerna till årets slut. Hon står till medias förfogande och kan rapportera direkt från platsen.

Haiyan
16,1 miljoner drabbades på något sätt
7,338 döda eller försvunna
4,1 miljoner förlorade sitt hem

ACT-alianssen
1 072 000 har fått hjälp
10 organisationer arbetar på Filippinerna
Arbete i 18 provinser

Mera information från Filippinerna:
Ulla Kärki, informatör, tel.: +63 9178 836 939, ulla.karki@kirkonulkomaanpu.fi
Merja Färm, projektledare för skolbyggena, tel: +63 9499 136 501, merja.farm@kirkonulkomaanapu.fi