Den nya jordbävningen i Nepal har orsakat mer förödelse – Utlandshjälpens arbete i landet fortsätter

En ny jordbävning i Nepal har orsakat förödelse också i områden som undgick de värsta skadorna vid tidigare skalv. Jordbävningen på tisdagsmorgonen hade magnituden 7,3. Skalvets epicentrum var öster om huvudstaden Katmandu, nära Mount Everest.

Nepal är åter i kaos, och nya skadade förs till sjukhusen.

Johanna Tervo, projektkoordinator vid Kyrkans Utlandshjälp, rapporterar från Katmandu att läget är mycket ovisst. Människor är rädda, i panik och springer omkring.

– Just nu svävar vi i ovisshet, säger Tervo. Vi kan bara utgå ifrån att vårt arbete fortsätter med såväl nödhjälp som med att öppna provisoriska skolor. Samtidigt försvåras arbetet ytterligare.

Eeva Hardén, som arbetar i Gorkha, berättat om nya skador – om byggnader som kollapsat och om eventuella nya dödsoffer och skadade.

– Skalvet kändes väldigt kraftigt här borta i Gorkha, säger hon.

Eija Alajarva, chef för det humanitära biståndet, vädjar åter en gång till finländarnas vilja att hjälpa.

– Vi är tillbaka i startrutan. Nepal är i akut behov av skydd, vatten, sanitet och mat, säger hon.

I fortsättningen blir Utlandshjälpens uppgift att värna utbildning och skola mitt i katastrofen.

Mer information ger (på plats i Nepal):

Eeva Hardén, projektkoordinator, logistik, Gorkha, tel. +35840 753 63 53 (eller +977 9851152163)

Johanna Tervo, projektkoordinator, Katmandu, tel. +977 985 115 9106 (eller +881621419330)

Mer information ger (i Helsingfors):

Eija Alajarva, chef för det humanitära biståndet, tel. 040 582 1183

Eriikka Käyhkö, informatör, tel. 040 631 9732

Utlandshjälpens insamling för de jordbävningsdrabbade i Nepal:

www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/ge-en-gava/jordbavningen-i-nepal/

Insamlingskonto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referens 4022

sms med mobiltelefonen: sänd textmeddelandet APU till numret 16499 (10 euro/ meddelande)
sms med mobiltelefonen: sänd textmeddelandet LAHJOITUS till numret 16499 (20 euro/ meddelande)