Antti Pentikäinen vald till ordförande för den rådgivande gruppen i FN:s utvecklingsprogram

Verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp, Antti Pentikäinen, har valts till ordförande för den rådgivande gruppen i FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Han valdes vid gruppens möte 24-25.4. i New York.

Den rådgivande gruppen består av representanter för  medborgarorganisationerna, ursprungsfolken, fackföreningsrörelsen och religiösa grupper. Till vice ordförande valdes Myrna Cunningham-Kain som leder ursprungsfolkens takorganisation.

”UNDP måste förnyas för att de som befinner sig på de svåraste områdena snabbare skall få hjälp att bygga upp sina samhällen. Konflikterna i Sydsudan och Centralafrikanska republiken, har visat hur snabbt situationen kan förvärras. Också det civila samhällets inflytande över det lokala beslutsfattandet har försvårats dramatiskt och vi vill att FN mera kraftfullt tar ställning för de demokratiska processerna, säger Pentikäinen om gruppens mål från New York.

Inom UNDP har man satt igång en omfattande organisationsförnyelse som innebär att en betydande del av resurserna flyttas från New York till länderna där man verkar. UNDP är världens största multilaterala utvecklingssamarbetsprogram och det verkar i 177 länder.