Antti Pentikäinen skall leda fredsförmedlingsnätverket som är grundat på initiativ av FN. Uppdraget är för tre år.

Utlandshjälpens verksamhetsledare Antti Pentikäinen skall från och med nästa vår och tre år framöver, leda de religiösa och traditionella ledarnas fredsförmedlingsnätverk. Det har grundats av bl a av världens största organisationer för interstatligt samarbete: FN och OIC (Organisation of Islamic Cooperation). Nätverket samarbetar med ett tiotal betydelsefulla organisationer, vilka stöder fredsförmedlingsarbetet i konfliktländer runtom världen.

Nätverkets finansieras av Finlands utrikesministerium och verksamheten genomgår nu en kraftig tillväxt. På internationellt håll är förväntningarna höga. Pentikäinens kommendering är en del av Utlandshjälpens stöd för att i synnerhet utveckla FN:s fredsförmedlingsarbete.  I det arbetet behövs i allt högre grad även de lokala och religiös ledarnas insats.

”Från förut fanns redan ett beslut att Kyrkans Utlandshjälp fortsätter att utgöra nätverkets sekretariat i tre år. Utnämningen av Pentikäinen framhäver Utlandshjälpens starka vilja att förbinda sig till och utveckla nätverket och därmed stödja de religiösa och traditionella fredsmäklarnas arbete”, betonar Aaro Rytkönen som leder sekretariatet.

”Kyrkans Utlandshjälp utgör sekretariatet för fredsförmedlingsnätverket som grundades år 2013 i anknytning till FN. Pentikäinen har haft en central roll i arbetet. Det gläder mig att vi ytterligare kan stärka vår insats i fredsförmedlingsarbetet och att Pentikäinen får koncentrera sig på detta delområde på heltid”, berättar Utlandshjälpens styrelseordförande Anni Vepsäläinen.

”Både FN och utrikesministeriet har stora förväntningar på nätverket.  Det är särskilt viktigt att vi lyckas få med muslimledarna som jämbördiga parter”, konstaterar Antti Pentikäinen.

Med anledning av Pentikäinens kommande uppdrag i fredsförmedlingsnätverket, anställer Kyrkans Utlandshjälp en tillförordnad verksamhetsledare för bestämd tid. Rekryteringen inleds medetsamma. Den som utses börjar sitt arbete samtidigt som Pentikäinen inleder sitt nya uppdrag på våren 2015.

Tilläggsinformation: Antti Pentikäinen, verksamhetsledare, tel. +358 40 53135 14