En förälders svåra val


I Nepal söker pappan i familjen ofta jobb utomlands för att kunna försörja sin familj. Valet att åka utomlands orsakar en tung vardag både för den partner som åker och den som stannar. 

När barnen var små gjorde jordbrukaren Khincha Lal Pahari som så många andra män: han åkte utomlands i hopp om att hitta arbeteKhinchas uppfattning var att man tjänar bättre utomlands.  

Han var långt ifrån den enda som trodde så. Khinchas vän hjälpte honom med förberedelserna och han åkte till Malaysia. Då verkade det som att man inte kunde försörja sig i hembyn.  

Khincha är hemma från Bakhfer, söder om området Sindhuli. Asfalteringen av vägen till den avlägsna byn är på hälft. Nepaleser livnär sig huvudsakligen på jordbrukmen arbetet på åkrarna är utmanande på grund av det bergiga landets ombytliga väder. 

Arbetet på jordbruket håller Khincha Lal Pahari sysselsatt.

Det gjorde illa att vara ifrån familjen. Khincha ville ändå ge sina barn en chans att fortsätta gå i skolan, och det var möjligt bara med pengar.  

”Jag fick en utbildning tack vare mina egna föräldrar, och det är mitt ansvar att erbjuda mina barn samma möjlighet”, säger han. 

Enligt den internationella arbetsorganisationen ILO har vart fjärde hushåll i Nepal minst en familjemedlem som arbetar utomlands. Största delen av dem är män. Oftast åker nepaleser till Malaysia, Indien, Qatar och Saudiarabien. 

I Malaysia möttes Khincha av en besvikelse. Arbetsdagarna var långa och tunga, och inkomsten var inte så hög som han hade räknat med.  

”Efter arbetsdagarna var jag extremt trött. Jag bodde med andra nepalesiska arbetare i samma trånga rum och man hittade ingen ro där”, berättar Khincha. 

Sammanlagt arbetade Khincha flera år utomlands. Redan i Malaysia var det tungt, men kommenderingen till Irak visade sig vara ännu svårare. Han fick aldrig sin lön för de sista åtta månaderna. 

Dil Maya Syangtang önskar att hennes man kunde återvända hem. Det är svårt att ensam svara på barnens behov.

Tunga arbetsförhållanden, ofullbordade löften om en bra inkomst och hemlängtan kastar en skugga över vardagen för nepaleser som arbetar utomlands. Samtidigt tyngs man av en oro för sin partner och familj som stannar hemma i Nepal. 

Dil Maya Syangtangs man åkte utomlands för fem år sedan. Till en början skickade mannen pengar hem, men längs med tiden blev pengaförsändelserna färre. Den osäkra situationen fick Dil Maya att spana efter egna utkomstmöjligheter 

”Tidigare hade jag aldrig några rupier på mig. Alla grönsaker vi fick från jordbruket åt vi hemma och ingenting räckte till försäljning”, beskriver Dil Maya de första åren efter att hennes man åkte. 

Männens frånvaro har stärkt kvinnornas roll som familjens försörjare. Tidigare ansågs det inte lämpligt för kvinnor att arbeta utanför hemmet och flickors utbildning sades vara onödigt. 

Dil Maya tänker annorlunda. 

”Jag vill behandla min dotter och son jämlikt. Jag vill att de får en bra utbildning.” 

Effektivare jordbruk, hantverk och annan företagsverksamhet utvecklar Nepals landsbygd. En bättre utkomstmöjlighet lokalt förbättrar barnens chanser att gå i skolan och familjers möjligheter att bo tillsammans. Därför har Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stött skolprojekten i Sindhul. 

Dil Maya deltog i en företagarutbildning och Khincha i en jordbrukarutbildning via KUH. 

Efter utbildningen grundade Dil Maya tillsammans med andra färdigblivna ett kooperativ. Det hjälper medlemmarna att jobba och spara, och man kan låna pengar för att utvidga sitt företag. 

I sitt hem tillreder Dil Maya nu mat för försäljningKvinnornas egen inkomst skapar också jämställdhet. 

”Tidigare tjänade männen pengar och såg till att det fanns mat på bordet. Nu gör vi det själva, och vi har våra egna besparingar”, säger Dil Maya. 

Dil Maya klarar redan av att försörja sin familj ensam, men hon längtar efter stöd från sin partner. 

”Det vore bättre att dela på föräldraskapet. Det är svårt att ensam svara på barnens behov.”

Khincha är lycklig över att kunna arbeta i sin egen hemby.

Khinchas hus är omringat av potatis- och risfält. Han odlar gurkor och tomater i tunnelodlingar, ett slags växthus. I hemmets nedre våning finns en kiosk där Khinchas mamma säljer mat och dryck. 

Det finns mycket arbete, men nu kan Khincha utföra det nära sin familj, och de hjälps åt 

Fastän inkomsterna är små är jag nöjd eftersom jag kan stanna i min hemby med min familj.” 

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskap och för fram föräldraskapets utmaningar.  År 2020 firar Gemensamt Ansvar sitt 70-årsjubileum. Du kan delta i insamlingen på adressen www.gemensamtansvar.fi 

Text: Noora Pohjanheimo, Erik Nyström
Foto: Tatu Blomqvist