Ebola blev en trosfråga

Tror du på Ebola?  Med den frågan kan en medpassagerare i taxin i Liberia inleda samtalet. Många liberier tror att den dödliga sjukdomen bara är ett regeringens påfund för att mjölka västvärlden på mera biståndspengar. Felaktig information och misstro till myndigheterna, försvårar kampen mot sjukdomen som sprider sig aggressivt i Västafrika, säger Utlandshjälpens regionrepresentant Leena Lindqvist i Liberia.

Viruset vars spridning fick sin början i Guinea, fortsätter att sprida sig i Västafrika. I Liberia finns redan 54 insjuknade och därtill 20 misstänkta fall. I Sierra Leone har uppemot 200 personer insjuknat.

”Det som gör situationen i Sierra Leone extremt svår, är att det finns 145 insjuknade som befinner sig på en okänd plats. De anhöriga vägrar att överlämna dem till isolering och vård. Det ökar naturligtvis risken för spridning”, berättar Lindqvist.

De anhöriga utgör den främsta riskgruppen. Sjukdomen smittar via kroppsvätskorna men inte förrän den är långt framskriden hos smittobäraren. Därför är de som vårdar en insjuknad hemma ända till slutet, också själva i fara att bli offer för sjukdomen.

Svårt att påverka begravningstraditionerna

”I Liberia och Sierra Leone vidtog man inga åtgärder efter sjukdomsfallen i Guinea och staten har ingen beredskap att reagera på en pandemi”, konstaterar Lindqvist.

Eftersom man bland folket inte litar på tjänstemän och myndigheter, är många skeptiska till de instruktioner som getts för hur man kunde undvika att bli smittad.

Ett exempel är att man struntar i de bestämmelser som givits för begravningar. Till den västafrikanska begravningstraditionen hör att man vidrör och omfamnar den avlidne. Ebola smittar mycket lätt från en död människa.

”Många blir upprörda över att det är förbjudet att vidröra den avlidne. Man vägrar ändra på gamla sedvänjor”, berättar Lindqvist.

Å andra sidan är det många som missar instruktioner och bestämmelser för att de inte kan läsa. Särskilt på landsbygden där sjukdomen sprids, är läskunnigheten låg. Det är dessutom svårt att nå de avlägsnaste platserna.

Korruptionen är ett verkligt problem

Man har föga hjälp av media när man vill sprida hälsokunskap.

”Det råder pressfrihet i Liberia men pressen håller låg nivå. Därför sprids även obekräftade och sensationsinriktade nyheter lätt”, konstaterar Lindqvist.

Korruptionen har gjort det svårare att förbereda sig för sjukdomen. En del av tjänstemännen och politikerna har sett säkerhetsåtgärderna som en möjlighet att skaffa sig pengar och egendom.

Den senaste utvecklingen av antalet insjuknade, har dock fått regeringen att ta sig an saken på allvar. Till exempel ministrarna i Sierra Leone ger hälften av sin juli månads lön till arbetet mot ebola.

Organisationerna sprider kunskap

FN:s radio är i praktiken den enda riksomfattande radiokanalen i Liberia. Genom den ger man på många språk t.ex. anvisningar om att tvätta händerna.

Utlandshjälpens lokala anställda talar frivilligt om ebola i olika sammanhang där de rör sig.

”Det arbetet är viktigt. Man litar på och respekterar dem som jobbar för en internationell organisation. Vi har även gett information i våra skolor på flyktinglägren”, berättar Lindqvist.

Bush meat sprider ebola

Ebola sprids pga bristfällig information och usla förhållanden på sjukhusen men dessutom pga dålig mat. Ofta är det frågan om bush meat, dvs kött från infångade djur och kadaver. När det inte finns pengar, äter man i de avlägsna byarna till och med kadaver av fladdermöss och andra djur.

Av dem som insjuknar i ebola är det ytterst få som överlever. Chansen att klara sig är ungefär tio procent och det krävs god sjukvård för att kuva ebola. Det viktiga är att konstatera sjukdomen i tid men det är ovanligt att det sker.

”Här i Liberia har folk har en annan inställning till att bli sjuk, än till exempel i västvärlden. Malaria är en vanlig åkomma som kan drabba en ibland. När man vant sig att vara illa däran nu som då, förstår man inte att söka upp vård.”

Utbildning är lättare än läkemedel

Under de senaste 40 åren har uppemot 2000 människor dött av ebola. Läkemedelsindustrin har inte visat nämnvärt intresse för sjukdomen.

”Det bästa sättet att bli kvitt ebola, är att utbilda befolkningen och särskilt ägna sig åt avlägsna områden”, säger Lindqvist.

Text: Satu Helin