Att hjälpa andra ger
livet mening

Atthjälpaandragerlivetmening

Visste du att du både genom att hjälpa andra och att be andra om hjälp kan öka din lycka? Testa.

I ÅRTUSENDEN har mänskligheten strävat efter lycka. I USA ses strävan efter lycka som en så viktig grundrättighet att det till och med skrivits in i landets grundlag. Den stora frågan är ändå hur man borde gå till väga för att sträva efter lycka.

Ett vetenskapligt bevisat sätt att öka sin egen lycka är att hjälpa andra. Lotta Uusitalo, som är docent i specialpedagogik vid Helsingfors universitet och har forskat i lycka, berättar att hjälpandet ökar en känsla av mening, vilket i sin tur skapar lycka.

”Det är svårt att uppleva djupt rotad lycka om man inte känner någon mening i sitt liv. Oftast kommer meningen av att man bär sitt strå till stacken i samhället, att man hjälper varandra.”

Att altruistiskt hjälpa andra kan också hjälpa en själv. Till exempel välgörenhetsarbete gynnar inte direkt en själv, men det kan ändå skapa mening i livet och därmed även lycka.

Eftersom en känsla av mening är så centralt för vårt välmående ger Uusitalo ett överraskande tips för hur man kan hjälpa någon som mår dåligt.

”I stället för att erbjuda hjälp kan man be om hjälp med något så att den andra får känna mening medan hen hjälper.”


ATT DONERA är ett sätt att hjälpa. Enligt Uusitalo kan en penningdonation till en del av världen som lider av torka även öka ens eget välmående – fastän man skulle bo på andra sidan jorden.

Den västerländska kulturen beskrivs ofta som individcentrerad men Uusitalo tycker att det är en alltför enkel beskrivning. Kriserna som skakat om världen de senaste åren har ökat solidariteten människor emellan.

”Vi har börjat se bortom oss själva. Att vi tänker på godhet ur ett större perspektiv påverkar vår lycka mycket.”

World Happiness Report har redan i fem år i rad valt Finland som världens lyckligaste land. För många som upplever finländarna som melankoliska kan valet ha överraskat, men inte Uusitalo.

”Vi har bra hälsovård, socialtjänster, utbildning och lite korruption. Vi kan lita på systemet.”

Uusitalo påminner ändå om att man i forskningen mätt mer allmän nöjdhet över livet än faktisk känsla av lycka.

Även mindfulnessövningar och tacksamhetsdagböcker är ett bra att sätt att öka sin egen lycka. Enligt Uusitalo bygger lycka i stor utsträckning på en känsla av tacksamhet och på att man kan se bra saker runtom sig. Fastän det är bra att se positiv utveckling lönar det sig ändå inte att blunda för omgivande problem.

”Att uppskatta bra saker kan också ge oss styrka att kämpa mot stora missförhållanden.”


Text: Markus Silvennoinen
Bild: Ville Maali