Auttaminen tuo elämään
merkityksellisyyttä

Auttaminentuoelämäänmerkityksellisyyttä

Tiesitkö, että sekä auttaminen että avun pyytäminen voivat lisätä onnellisuutta? Kokeile.

IHMISKUNTA on vuosituhansien ajan tavoitellut onnea. Yhdysvalloissa onnellisuuden tavoittelu nähdään niin tärkeänä perusoikeutena, että se on kirjattu jopa maan perustuslakiin. Suuri kysymys kuitenkin on, kuinka onnea kannattaisi tavoitella.

Yksi tieteellisesti todennettu tapa lisätä omaa onnellisuuttaan on auttaa muita. Onnellisuutta tutkinut erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo Helsingin yliopistosta kertoo auttamisen lisäävän merkityksellisyyden tunnetta, mikä puolestaan luo onnellisuutta.

”On vaikeaa kokea syvällistä onnellisuutta, jos ei koe mitään merkitystä omassa elämässään. Yleensä merkityksellisyys tulee siitä, että kannetaan kortta kekoon yhteisössä, autetaan toisia.”

Toisten pyyteetön auttaminen voi auttaa myös itseä. Esimerkiksi vapaaehtoistyön tekeminen ei yleensä sada suoraan tekijän “omaan laariin”. Silti se voi tuoda elämään merkityksellisyyttä ja sitä kautta onnellisuutta.

Koska merkityksellisyyden tunne on niin keskeinen osa hyvinvointia, antaa Uusitalo yllättävän vinkin, jolla voi auttaa huonosti voivaa läheistä.

”Avun tarjoamisen sijaan voi myös kokeilla pyytää tältä apua johonkin, jotta toinen saa auttaessaan kokea merkityksellisyyttä.”


LAHJOITTAMINEN on yksi auttamisen tapa. Uusitalon mukaan rahalahjoitus esimerkiksi kuivuudesta kärsivään maailmankolkkaan voi lisätä myös omaa hyvinvointia, vaikka itse eläisi toisella puolella maapalloa.

Länsimaista kulttuuria kuvataan usein yksilökeskeiseksi, mutta Uusitalo ei näe asiaa niin yksioikoisena. Viime vuosina maailmaa ravisuttaneet kriisit ovat kasvattaneet ihmisten välistä solidaarisuutta.

”Olemme alkaneet katsoa oman itsemme ulkopuolelle. Se että ajattelemme isompaa hyvää, vaikuttaa onnellisuuteemme vahvasti.”

World Happiness Report on valinnut Suomen jo viisi kertaa putkeen maailman onnellisimmaksi maaksi. Monia melankoliseksi mielletyn maan valinta on voinut yllättää, mutta ei Uusitaloa.

”Meillä on hyvä terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja koulutus sekä vähän korruptiota. Voimme luottaa järjestelmään.”

Uusitalo muistuttaa kuitenkin, että tutkimuksessa mitattiin enemmän yleistä elämäntyytyväisyyttä kuin varsinaista onnellisuuden kokemusta.

Myös tietoisuusharjoitukset ja kiitollisuuspäiväkirjat ovat hyviä tapoja nostaa omaa onnellisuutta. Uusitalon mukaan onnellisuus palautuu paljolti kiitollisuuden kokemukseen ja siihen, että osaa nähdä hyviä asioita ympärillään. Vaikka on tärkeää huomata positiiviset kehityskulut, ei ympäröiviltä ongelmiltakaan kannata sulkea silmiään.

”Hyvien asioiden näkeminen voi myös antaa voimia taistella isoja epäkohtia vastaan.”


Teksti: Markus Silvennoinen
Kuva: Ville Maali