Opettajien koulutus tukee lasten oppimista Kakuman pakolaisleirillä Keniassa

UNICEFin kanssa yhteistyössä järjestettävä opettajien koulutus on suunnaton tuki Kakuman pakolaisleirin opettajille. Laadukas koulutus ja psykososiaalinen tuki varmistavat, ettei kukaan jää yksin. 

Kirkon Ulkomaanapu on yhteistyössä UNICEF Kenian kanssa käynnistänyt varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevän koulutuksen, johon on osallistunut 25 opettajaa viidestä varhaiskasvatuskeskuksesta. Koulutusta on kehittänyt Suomesta käsin Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset. Koulutus palvelee sekä lapsia että heidän perheitään. Tuki hyödyttää 3 555 oppijaa Kalobeyein alueella Kakuman pakolaisleirillä.

Opettaja Hellen Okang, 29, on kotoisin Etelä-Sudanista. Hän opetti 125 koululaista Joy peruskoulussa Kalobeyeissä, mutta sitten koronapandemia keskeytti lähiopetuksen. Hellen osallistui varhaiskasvatusta käsittelevään koulutukseen elo-syyskuussa ja kertoo, että se on parantanut hänen opetustaitojaan valtavasti.

Opettaja Hellen Okang tukee pienryhmien kotiopetusta koulujen ollessa suljettuja.

Koulutus kehittää opettajien käytännöntaitoja erityisesti kriisiolosuhteissa. Koulutuksessa opitaan positiivisia tapoja järjestyksen ylläpitoon, opetussuunnitelman ja oppituntien suunnittelua, lasku- ja lukutaidon opettamista ja käydään läpi lasten oikeuksia, yhteydenpitoa muihin opettajiin ja huoltajiin sekä monikulttuurisen ryhmän vahvuuksia.

“Aloitin opettamisen vuonna 2018 vapaaehtoisena. Tämä koulutus on saanut minut ymmärtämään opiskelijoitani ja mitä tarkoittaa opettaa lapsia esikoulussa”Hellen sanoo. 

Opettajat kehittävät materiaaleja varhaiskasvatustoimintaan.

Koulutus avasi silmät psykososiaaliselle tuelle 

Hellenin opettamat lapset ovat jatkaneet opiskelua kotona sen jälkeen, kun Covid-pandemia sulki koulut. 8-vuotias James kuuntelee radio-oppitunteja yhdessä Hellenin kanssa. He ovat naapureita. 

Pakolaisalueen opettajat täydentävät radio-oppitunteja havainnollistamalla asioita visuaalisesti, tukevat oppimista kertaamalla tuntien sisältöä ja seuraamalla kotitehtävien tekoa. 

8-vuotias James oppii leikkien avulla.

“Isona haluaisin olla lääkäri ja hoitaa sairaita”, James kertoo unelmistaan. 

Jamesin äiti Rode Aiira kertoo, että hänen poikansa innokas ja nopea oppimaan. Aloittaessaan koulun 2018, James puhui vain hänen eteläsudanilaista äidinkieltään. Nykyinen opettaja puhuu hänen äidinkielensä lisäksi arabiaa ja englantia ja sen vuoksi Jamesin kielitaito on parantunut huomattavasti, erityisesti arabia. Hänellä on ystäviä eri kansalaisuuksista ja myös se tukee hänen oppimistaan. 

Opettajat käyttävät kuvakortteja ja visualisointeja selittämään opetuksen sisältöä. Varhaiskasvatuskoulutukset korostavat leikin merkitystä sisällön jakamisessa sekä innovatiivisten ideoiden käyttämistä kiinnostavan opetuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen, jotta opiskelijat kiinnostuvat aiheesta. 

”Opiskelivat rakastavat laskea laulujen avulla, en voi opettaa matematiikka ilman niitäHellen kertoo. 

Koulutus avarsi Hellenille kuinka tärkeää lapsista välittäminen ja huolehtiminen on. Hän kertoo osaavansa nyt tunnistaa psykososiaalisia tarpeita ja vastata niihin. 

Näen lapset nyt yksilöinä. Jos he ovat vahvemman tuen tarpeessa, osaan ohjata heitä sopivien palveluiden pariinHellen sanoo. 

Teksti: Elizabeth Oriedi, Catherine Angwenyi 

Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Unicef Kenian kanssa tukee 3 555 oppijaa varhaiskasvatuskeskuksissa Kakuman pakolaisleirillä Keniassa. Lisäksi viidessä peruskoulussa koulutetaan opettajia ja tuetaan etäopetusta. Työstä hyötyy yhteensä 7 992 oppijaa.