KUAn vapaaehtoiset poistuneet Länsirannalta turvallisuustilanteen vuoksi – työ koulutuksen parissa jatkuu

Kirkon Ulkomaanavun työhön koulutussektorilla Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa kuuluu myös psykososiaalisen tuen järjestäminen lapsille ja kouluhenkilökunnalle. KUVA: Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu pitää tärkeänä, että työ palestiinalaisalueilla ja Israelissa jatkuu kriisistä huolimatta.

LÄNSIRANNALLA JA ITÄ-JERUSALEMISSA työskennelleet Kirkon Ulkomaanavun suomalaiset vapaaehtoiset ovat poistuneet alueelta tiistaina 10.10. Syynä poistumiselle on Israelin ja palestiinalaisalueiden heikentynyt turvallisuustilanne sen jälkeen, kun Hamas aloitti sotilaallisen eskalaation ja Israel on vastannut pommittamalla saarrettua Gazaa.

Kirkon Ulkomaanavulla oli Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa viisi vapaaehtoista Eappi-ihmisoikeustarkkailijaa ja kolme Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoista. Päätös alueelta poistumisesta tehtiin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun turvallisuustiimin ja johtoryhmän kanssa.

“Kaikki vapaaehtoisemme voivat hyvin ja ovat kertoneet meille olevansa tyytyväisiä Kirkon Ulkomaanavun tekemään järjestelyyn”, kertoo KUAn vapaaehtoistyön päällikkö Sabina Bergholm.

Työ jatkuu ja saa mahdollisesti uusia muotoja

Kirkon Ulkomaanapu toivoo, että väkivaltaisuudet miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Israelissa loppuvat välittömästi. KUA peräänkuuluttaa myös humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien toteutumista alueella. Siviiliväestöön kohdistuva väkivalta on aina väärin, ja humanitaarisen lain mukaisesti siviilejä on suojeltava, kunnioitettava ja kohdeltava inhimillisesti.

Kirkon Ulkomaanapu pitää tärkeänä, että työ palestiinalaisalueilla ja Israelissa jatkuu kriisistä huolimatta. Työn loppumisen seuraukset heikentäisivät kriisistä kärsivien siviilien elämää entisestään.

Kirkon Ulkomaanavun työ Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla keskittyy laadukkaan ja inklusiivisen koulutuksen tukemiseen. Työ jatkuu mahdollisuuksien mukaan, koska koulutus ja koulunkäyminen on tärkeää myös kriisitilanteissa. Koulu tarjoaa rutiineja lasten ja nuorten elämään, ja epävarmoina aikoina opettajat ovat oppilaille tärkeitä, turvallisia aikuisia. Kirkon Ulkomaanavun työhön koulutussektorilla kuuluu myös psykososiaalisen tuen järjestäminen lapsille ja kouluhenkilökunnalle.

“Maatoimistomme työ jatkuu paikallisten työntekijöidemme ja kumppanijärjestöjemme voimin. Jatkamme työtä koulutussektorilla ja keskitymme näinä haastavina aikoina erityisesti psykososiaaliseen tukeen”, Bergholm kertoo.

KUA on jatkuvassa yhteydessä paikallisiin työntekijöihinsä ja seuraa tarkasti turvallisuustilanteen kehittymistä alueella. Selvityksessä on myös, voisiko alueelta poistuneiden vapaaehtoisten asiantuntijoiden työ jatkua etäyhteyksin. Opettajat ilman rajoja –verkostolla on hyviä kokemuksia korona-aikana luoduista malleista, joissa etäyhteydet osoittautuivat tärkeiksi työkaluiksi yhteistyössä.

Mediatiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Ulriikka Myöhänen, Kirkon Ulkomaanavun viestinnän asiantuntija, puh. +358 50 576 7948, sähköposti: ulriikka.myohanen@kua.fi