Kirkon Ulkomaanapu tukemaan Syyrian lasten ja nuorten koulutusta 620 000 eurolla

Kirkon Ulkomaanapu tukee 4 000 Syyrian sodasta kärsinyttä lasta ja nuorta pääsemään laadukkaan koulutuksen piiriin Haman alueella Syyriassa. KUA sai noin 620 000 euron rahoituksen YK:n Syyrian humanitaarisesta rahastosta tähän työhön.

Syyrian 10 vuotta jatkunut sota on aiheuttanut aikamme suurimman pakolaiskriisin. Noin 6,2 miljoonaa ihmistä on evakossa Syyrian sisällä, ja 12 miljoonaa tarvitsee humanitaarista apua. Ainakin puolet heistä on lapsia.

Sota on raunioittanut Syyrian koulujärjestelmän. Yksi kolmesta koulusta on vaurioitunut pahasti tai tuhoutunut, ja monia kouluja käytetään muihin kuin opetustarkoituksiin, esimerkiksi pakolaiskeskuksina. Monet koulut toimivat kahdessa tai kolmessa vuorossa, jotta mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun.

Koulutustarpeisiin vastaaminen vaatii nyt kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä, toteaa Karam Sharouf, Kirkon Ulkomaanavun koulutusohjelman päällikkö Syyriassa.

“Koulutus on avain kokonaisvaltaiseen inhimilliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnallisesti kestävään kehitykseen. Siksi Syyrian koulutussektori tarvitsee jatkuvaa tukea ja voimavarojen kehittämistä, jotta se voi osallistua Syyrian jälleenrakennukseen”, Sharouf sanoo.

Ihmisiä kävelemässä koulun pihalla. Koulurakennukset taustalla ovat sodan raunioittamat.

Sota on vaurioittanuttai tuhonnut joka kolmannen koulun Syyriassa. Kuva: Karam Sharouf.

Koulujen kunnostaminen ja opettajakoulutus edistävät laadukasta koulutusta

Haman maaseutualueen yhteisöissä on arvioiden mukaan tuhat lasta koulun ulkopuolella. Se tarkoittaa, että vain noin 77 prosenttia lapsista on koulussa. Köyhyys ja turvallisuuden puute estävät usein kouluun pääsyn. Pitkittynyt pakolaisuus ja heikot toimeentulomahdollisuudet pakottavat perheet turvautumaan esimerkiksi lapsityöhön ja lapsiavioliittoihin. Tämä on Sharoufin mukaan yleistä maaseudun kylissä, joissa ei ole koulua.

Näemme paljon lapsiavioliittoja, ja monet perheet turvautuvat lasten työpanokseen, kun perheen isät ovat joko kuolleet tai muualla”, Sharouf sanoo.

Koulut tarjoavat turvallisen ympäristön lapsille ja edistävät heidän hyvinvointiaan, mutta tällä hetkellä ne ovat tupaten täynnä. Kouluista puuttuu lämmitysjärjestelmät ja valtaosasta ikkunat ja ovet sekä opetusmateriaalit. Vessat ja vesipisteet eivät enimmäkseen toimi. KUA kunnostaa koulurakennuksista turvallisia ja esteettömiä, sekä rakentaa niihin saavutettavat ja eri sukupuolet huomioivat wc-tilat.

Tarve opettajakoulutukselle on valtava, sillä opettajien määrä Syyrian koululaitoksessa on tippunut yli puolella viimeisten viiden vuoden aikana. Jäljellä olevat opettajat eivät ole saaneet täydennyskoulutusta sen jälkeen, kun sota alkoi, eikä uusilla opettajilla useinkaan ole pätevyyttä. KUA järjestää opettajille koulutusta esimerkiksi lasten suojelusta ja psykososiaalisesta tuesta. Opettajille jaetaan lisäksi opetusmateriaalipaketteja ja kouluille harrastuspaketteja, joissa on muun muassa askartelutarvikkeita ja urheiluvälineitä.

Hanke keskittyy varmistamaan lasten ja nuorten pääsyn laadukkaan koulutuksen piiriin tarjoamalla tukiopetusta ja nopeutettua opetusta. Nopeutetulla opetuksella autetaan lapsia ja nuoria, joilta on jäänyt kouluvuosia väliin sodan takia, jotta he voivat saavuttaa ikätoverinsa.

Näin he voivat jatkaa koulunkäyntiä ja pysyä tiedoissa ja taidoissa samalla tasolla kuin ikätoverinsa. Se vähentää riskiä keskeyttää koulunkäynti”, Sharouf sanoo.

Kirkon Ulkomaanavulla on vahva kokemus laadukkaan koulutuksen tarjoamisessa erityisesti katastrofi- ja konfliktiitilanteissa. KUA tekee jo koulutustyötä paikallisten kumppanien kanssa, ja uusi ohjelma vahvistaa KUA:n roolia myös paikallisten järjestöjen tukena.

Auta
Syyrian lapsia