Kirkon Ulkomaanapu julkaissut etäopettajankoulutusmateriaalin pandemian ajan tarpeisiin


Olemme iloisia voidessamme julkaista uuden etäopettajankoulutusmateriaalin yhteistyössä Dan Church Aidin kanssa. Koulutusmateriaalille tuli tarve, kun maailmanlaajuinen pandemia sulki Bangladeshissa kaikki koulut. Myös rohingya-pakolaisten leirin Cox’s Bazaarin opetustilat suljettiin ja opiskelijoiden ja opettajien oli siirryttävä etäoppimiseen ja -opetukseen.

Kun koronaviruspandemia levisi Bangladeshiin, maan hallitus päätti yleisestä sulkutilasta ja nimitti kouluksen ”ei-välttämättömäksi toiminnaksi”. Tämä päätös sulki myös kaikki koulut Cox’s Bazaarin pakolaisleirillä, jossa asuu Myanmarista paenneita rohingya-pakolaisia.

Suomen ja Tanskan kirkkojen ulkomaanavun työntekijöiden oli siirrettävä opettajankoulutus verkkoon maassa, jossa internetyhteydet ovat huonot ja kaikilla ei ole pääsyä tarvittaviin laitteisiin. Tilanne pakolaisleirilllä oli jo alunperin opettajille kuormittava mutta elämä sulkutilan alla aiheutti heille lisää huolta.

Kirkkojen ulkomaanapujen tiimi joutui kehittämään tilanteessa uusia tapoja toimia ja järjestää koulutusta. He myös huomasivat, että nämä arvokkaat opit olisi hyvä tallentaa etäopettajankoulutuspakettiin, jota voisi jakaa ympäri maailmaa ja hyödyntää erilaisissa haastavissa ympäristöissä.

”Työmme keskittyi yhtä paljon osallistujiin kuin sisältöönkin,” sanoo Kirkon Ulkomaanvun koulutuksen asiantunija Andreia Soares. Hänet on maaliskuusta alkaen sekondeerattu Tanskan kirkon Ulkomaanavun Coxin Bazaarin tiimiin Bangladeshissa. ”Kun loimme koulutuspakettia, kiinnitimme erityistä huomiota osallistujien hyvinvointiin opettajankoulutuksen ohella ja koko prosessi oli hyvin vastavuoroinen.”

Palautetta ja näkemyksiä kerättiin osallistujilta koko ajan ja toimintaa kehitettiin heidän kokemustensa pohjalta. Myös Opettajat ilman rajoja –verkoston vapaaehtoiset tukivat koulutuksen toteuttamisessa sähköisissä kanavissa. Koulutusta järjestettiin sekä Zoomin että WhatsAppin kautta, mikä tarjosi mahdollisuuden sekä joustavaan osallistumiseen että yhteisöllisyyteen.

Tanskan Kirkon Ulkomaanapu on työskennellyt rohingya-pakolaisten leirillä useita vuosia ja kouluttanut opetushenkilökuntaa. Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti tytöt ja naiset.

Tämä opettajankoulutuspaketti perustuu aiempiin vastaaviin, joihin suurin ero on siirtymä etäopetukseen. Opettajankoulutuksessa on kaksi vaihetta, peruskoulutus ja oppien päivitys. Opetusmateriaaleihin sisältyy viisi työkalua: fasilitointiopas, tarvekartoitus ennen koulutusta, testi ennen ja jälkeen koulutuksen, puoliväli- ja loppuarviointi sekä osallistujien seurantalomake.

 

Koulutusmateriaali saatavilla verkosta: The Remote Teacher Training in Crisis Contexts

 

Kuvat: Dan Church Aid