Kambodžassa Unelmien koulussa kuunnellaan toista ja tehdään yhteistyötä kaikkien kanssa

Nainen seisoo koulun edessä.
Unelmien koulu -projekti on tuonut Osrolao Lechin peruskouluun yhteistyötä ja ymmärrystä kaikkien välille, kertoo rehtori Kong Sophal.

Kambodžalaisen peruskoulun rehtori Kong Sophal kertoo oppineensa uusien opetusmetodien lisäksi vuorovaikutustaitoja ja nöyryyttä.

OSROLAO LECHIN peruskoulu Battambangin provinssissa Pohjois-Kambodžassa kuuluu harvojen ja valittujen joukkoon. Se on yksi neljästä koulusta, jotka vuosina 2018–2021 osallistuivat Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -järjestön ja paikallisen kumppanin Puthi Komarin yhteiseen Dream School eli unelmien koulu -hankkeeseen. 

Rehtori Kong Sophal katselee tyytyväisenä Osrolao Lechin koulun pihaa ja ylistää muutoksessa auttaneita järjestöjä. Koulusta on tullut viihtyisämpi ja turvallisempi paikka lapsille ja aikuisille. 

”Olemme työskennelleet läheisesti, kuin ystävät tai sisarukset. He todella haluavat meidän onnistuvan ja ymmärtävän”, rehtori sanoo. 

Unelmien koulu on yhteistyötä myös henkilökunnan, oppilaiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Kaikkia on kuunneltu, kun pihaa, tiloja ja opetukseen liittyviä uudistuksia suunniteltiin, ja jokaisella on rehtoria myöten vastuu yhteisestä ympäristöstä. 

Unelmien koulu paransi yhteistyötä koulujen ja kotien välillä

Koronaviruspandemian vuoksi koulut ovat tosin olleet Kambodžassa suuren osan vuodesta etäopetuksessa. 

”Koronavirus on vaikuttanut opetuksen järjestämiseen paljon, koska se on estänyt meitä kaikkia tulemasta kouluun. On ollut vaikeaa”, Kong sanoo. 

Unelmien koulu -hankkeessa on onnistuttu parantamaan koulujen ja perheiden välistä vuorovaikutusta ja löydetty uusia tapoja tukea oppimista. Sellaisia ovat esimerkiksi kotikäyntejä tuktuk-mopotakseilla tehneet opettajat ja erityiset lukutaidon kehittymistä tukevat kerhot. Kong kertoo koulunsa henkilökunnan opetelleen vuoden aikana tukemaan myös toistensa työtä etänä. 

Kaikkiaan 24 opettajaa sai vuonna 2021 koulutusta uusista opetusmetodeista Osrolao Lechin ja Kampong Pilin peruskouluissa. Myös rehtori Kong kertoo oppineensa paljon. 

”Olen tullut rohkeammaksi. Tunnen itseni varmemmaksi puhuessani muiden kanssa koulun asioista ja edistyksestä”, hän sanoo. 

”Pystyn mukautumaan ympäristööni paremmin ja yhteistyö opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kanssa on sujuvaa.” 

Rehtori kertoo oppineensa kuuntelemaan paremmin muita. 

”Olen nykyisin kärsivällisempi. Ymmärrän, miten tärkeää on jakaa asioita samassa yhteisössä sekä oppilaiden ja opetushenkilökunnan kanssa. Olen oppinut nöyryyttä, pehmeyttä ja vuorovaikutusta.” 

Kong uskoo unelmien koulun tuottavan tulevaisuudessa menestyviä nuoria.  

”Toivon valtavasti, että kaikki tästä koulusta valmistuvat oppilaat saavat parhaat mahdolliset eväät tehdä asioita kunnianhimoisesti, moraalisesti ja tietoon perustuen.” 


Teksti: Elisa Rimaila 
Kuvat: Thomas Hommeyer