Maailman opettajien päivä korostaa opettajan roolia kriisissä: ”Kun oppilaat eivät voi tulla kouluun, opettajien täytyy mennä heidän luokseen”

Kenian koululaiset ovat virittäneet radiot taajuudelle, jolta lähetetään koko maahan opetusohjelman mukaisia oppitunteja. Keniassa hallitus sulki koulut 16. maaliskuuta koronapandemian takia.

Opettajat ovat jatkaneet työtään etulinjassa myös radiostudion ulkopuolella: he ovat pitäneet yllä oppilaiden kosketusta kouluun, tukeneet oppimista ja tehneet työtä estääkseen lapsia keskeyttämästä koulunkäyntiä kokonaan.

27-vuotias Obang Omot Oboya opettaa matematiikka ja tiedeaineita jo viidettä vuotta Kalobeyin peruskoulussa ja huolehtii oppilaistaan myös etäkoulun aikana. Näin hän kertoo kokemuksistaan etäoppimisesta Kakuman pakolaisasutusalueella.

”Vuosi 2020 toi mukanaan ehkä suurimman haasteen, minkä maailman opettajat ovat kohdanneet. Kenia ei ole poikkeus. Jopa opettajat, joilla on vuosikymmenten kokemus, joutuivat opettelemaan uutta: miten tuemme oppijoita, kun he eivät voi tulla kouluun?

Kaksi miestä pitelee aurinkopaneelia ja radiota käsissään koulun pihalla.

Kirkon Ulkomaanapu jakoi aurinkopaneeleilla toimivia radioita Kakuman pakolaisasutusalueella.

Kun koulut suljettiin, opetus siirtyi Keniassa radiolähetyksiin ja virtuaalisille alustoille. Ensimmäinen askel oli varmistaa, että Kakuman pakolaisasutusalueen oppilailla oli mahdollisuus kuunnella kansallisia radiolähetyksiä. Kirkon Ulkomaanapu jakoi perheille radioita, ja aloimme etsiä uusia ratkaisuja radio-opetuksen tukemiseksi, kuten kertaushetkiä ja kotitehtäviä.

Kakuman koulut ovat osoittaneet jokaiselle opettajalle joukon kuuden oppilaan ryhmiä. Yhtä radiota kohden on kuusi oppilasta. Tämä järjestely noudattaa Kenian terveysministeriön ohjeita etäisyyksien pitämisestä, kun KUA:n tukemat opettajat tapaavat jokaisen ryhmän erikseen. Tunnin päätteeksi radio-opettaja yleensä antaa kotitehtäviä. Arvioimme kotitehtävät, ja näin radio-opetus muistuttaa enemmän tavanomaista koulunkäyntiä.

Koska oppilaat eivät voi tulla kouluun, meidän täytyy mennä heidän luokseen.

Matemaattiset kaavat täytyy havainnollistaa

Mies osoittaa tekstiä liitutaululla kasvomaski kasvoillaan.

Opettaja Oboya havainnollistaa radio-opetusta liitutaululla.

Ensimmäiset päivät olivat haastavia niin opettajille kuin oppijoillekin. Opettajina olemme henkilökohtaisesti kontaktissa oppilaiden kanssa luokkahuoneessa, vaikka vain kiertelisimme katselemassa mitä he tekevät. Radio-opettajalle se ei ole mahdollista. Omaan rooliini ei tällä hetkellä kuulu opetuksen valmistelu, vaan menen sen mukaan, mitä radio-opettaja on valmistellut.

Aluksi oli vaikeaa pitää oppilaiden kiinnostusta yllä radion välityksellä ja saada luotua rutiini radio-opetuksen seuraamiseen. Autoimme oppilaita virittämään oikean taajuuden.

Pitääkseni oppilaiden tarkkaavaisuutta yllä otan yleensä mukaani liitutaulun ja liituja, jotta voin havainnollistaa opetusta. Oppilaiden täytyy nähdä matemaattiset kaavat, kun he seuraavat matematiikan tuntia. Se auttaa heitä pysymään tarkkaavaisina.

Jaan myös oppitunteja sopiviin osiin ja saavutettaviin tavoitteisiin, ja autan jokaista oppilasta henkilökohtaisesti varmistaakseni, että he ymmärtävät käsitteet.  Nyt kaikki ovat jo päässeet kärryille.

Hedelmällistä yhteistyötä opettajien ja vanhempien välillä

Uudet oppimistavat ovat myös tuoneet helpotusta niin opettajille kuin oppilaille verrattuna tavalliseen arkeen. Pystyn nyt aivan eri tavalla vastaamaan jokaisen oppijan tarpeisiin verrattuna luokkahuoneeseen. On helpompaa kuunnella kuuden oppilaan ryhmää kerrallaan kuin 80 oppilasta, joita tapasin opettaa luokassa. Opettajat pystyvät nyt nopeasti tunnistamaan ja tukemaan esimerkiksi hitaita oppijoita.

Nyt opetan päivän aikana 48 oppilasta, jotka on jaettu kahdeksaan ryhmään. Joka päivä on kahdeksan 35 minuutin radio-oppituntia, mikä tarkoittaa, että opetan jokaista ryhmää yhden tunnin ajan. Loppuja 32 luokkani oppilasta opettavat vapaaehtoiset vanhemmat, jotka ovat saanet tehtävään koulutuksen Kirkon Ulkomaanavulta.

Mikä kaikkein tärkeintä, vanhemmat ovat myös osallistuneet lastensa oppimisprosessiin. Teemme enemmän yhteistyötä vanhempien kanssa, sillä he liittyvät seuraan radiotuntien ajaksi ja varmistavat, että lapset tekevät kotitehtävänsä. Vanhemmat ja opettajat tekevät yhteistyötä lasten motivoimiseksi.

Olemme yhteydessä vanhempiin myös Whatsappin kautta, esimerkiksi tallentamalla opetusmateriaaleja puhelimella ja jakamalla niitä perustamiimme WhatsApp-ryhmiin. Oppijoiden täytyy käyttää vanhempiensa laitteita.

Tytöt vaarassa etäopetuksen aikana

Yksi koulun tärkeistä tehtävistä ei etäopetuksessa valitettavasti toteudu: koulu tarjoaa lapsille, erityisesti tytöille, turvallisen tilan. Kun tytöt ovat koulussa, on pienempi todennäköisyys sille, että he joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi tai pakotetuiksi naimisiin. Pandemian aikana koulurakennukset eivät suojele tyttöjä.

Jotkut oppilaistani ovat tulleet raskaaksi nyt koulujen ollessa suljettuina. Tästä päättelemme, että kodit ja asuinalueemme eivät ole turvallisia, kun lapset ovat joutilaina. Nämä tytöt tarvitsevat psykososiaalista tukea ja apua jatkaakseen koulunkäyntiä.

Opettaminen on kutsumustyö ja intohimo. Paras maailman opettajien päivän lahja, jonka voin antaa oppilailleni tänä vuonna, on aikani ja kannustukseni etäopetukseen sopeutumisessa.

Toivon, että oppilaani eivät anna tämän vaiheen lannistaa itseään, vaan että he sopeutuvat uuteen normaaliin ja saavuttavat tavoitteensa.”

Opettaja Obang Omot Oboyaa haastatteli KUA:n Kenian toimiston viestintäharjoittelija Elizabeth Oriedi.