Ghuzlan – en modig hjälpare

Ghuzlan är en av fem miljoner Syrien-flyktingar. Han flydde det besinningslösa kriget och hamnade på flyktinglägret Zaatari i Jordanien som 19-åring för fyra år sedan.

HJÄLPEN NÅR FRAM I JORDANIEN

  • 8 403 barn och ungdomar som flytt från Syrien fick undervisning på flyktinglägren i Jordanien. De studerade bl.a. engelska och datateknik. Det är färdigheter som är nyttiga ifall flyktingarna i ett senare skede kan förflytta sig till något land i Europa.
  • Uppemot 200 vuxna flyktingar sysselsattes som lärare, instruktörer, städhjälp och ordningsövervakare på flyktinglägren.
  • Dessutom utbildade vi lärare att använda varierande undervisningsmetoder och att beakta barnskyddets behov.
Den unge mannens anlete är tärt av umbäranden. Han har varit tvungen att bevittna mer våld och nöd än någon borde få se. Han har sett kvinnor som blivit paralyserade av rädsla mitt på gatan, oförmögna att fly, skräckslagna barn och han har sett kära vänner dö.

”Vi ville bara ha fred”

”Allt detta känns vansinnigt eftersom de flesta inte ville ha något krig. Vi ville bara ha fred”, säger Ghuzlan med sprucken röst.

Nu fortsätter livet tillsammans med hustrun och med dottern som är tre månader gammal. Ghuzlan har blivit flyktingbarnens cirkusinstruktör. När Ghuzlan talar om cirkusen och sin dotter kan man urskönja en ljusglimt i hans ögon.

”Under de senaste åren har jag lärt mig att verkligt mod inte är att till exempel hoppa från en hög höjd. Mod är att hjälpa andra människor.”

 

Så här berättar Ghuzlan: