Nya skolbyggnader får rädslan att släppa i Centralafrikanska republiken – elevantal fördubblas

Säkra skolor och kompetenta lärare är avgörande för Centralafrikanska republikens framtid. Kyrkans Utlandshjälps arbete har uppmuntrat barn och unga att återvända till skolan.

Text: Noora Jussila, Bild: Tatu Blomqvist

Glädjetjuten från skolgården i Sangha hörs redan långtifrån. Det är rast och den röda sanden yr omkring när ett gäng pojkar springer efter en sliten fotboll i Centralafrikanska republiken.

De små pulpeterna av trä står uppradade tätt intill varandra i det vita klassrummet. Kring 150 elever får plats bredvid varandra, resten får följa med lektionen från fönstren. Dagens elevantal står på tavlan.

Trots trängseln är skolan i bättre skick än för två år sedan när 14-årige Christopher Tindo började skolan.

”Då hade byggnaden inga dörrar, fönster eller bänkar. De var alla stulna eller förstörda. Nu kan vi förvara böckerna i skolan och låsa dörren så att ingen tar våra saker”, säger Christopher.

Elever och lärare återvänder sakta

Centralafrikanska republikens historia innehåller blodig tyranni och statskupper. År 2013 eskalerade situationen när koalitionen Séléka, som består huvudsakligen av muslimer, tog makten och de huvudsakligen kristna grupperna
under namnet Anti-balaka började strida emot dem.

De väpnade grupperna använde skolorna som högkvarter på grund av deras centrala läge, vilket lett till att byggnaderna skadats eller förstörts. Allt som gick att ta loss användes som brännved och allt av värde blev stulet, säger Jean Lessene som leder kommunen Bayangas undervisningssektor.

Familjerna flydde till djungeln, närliggande byar eller grannländerna och många barn har sedan dess inte vågat återvända till skolan. Myndigheterna, Kyrkans Utlandshjälp (KUH) och kyrkorna har tillsammans fört en kampanj för att locka barnen tillbaka. I en del skolor har elevernas antal fördubblats.

”Före kriget gick muslimer och kristna i skolan tillsammans. Vi hoppas att också muslimerna som flytt skulle återvända”, säger Lessene.

En stor del av lärarna är också borta. Utbildade människor har antingen flytt eller sökt sig till ett jobb med en bättre lön. De som stannat har en sämre utbildning eller arbetar frivilligt.

Av de 43 lärare som undervisar i grundskolan i Bayanga har 5 gått en officiell lärarutbildning. Nu har 17 lärare
fått utbildning av KUH och får nu också lön. En del av dem hade ingen tidigare lärarerfarenhet.

”Utan stödet skulle undervisningen här sakna betydelse”, säger Lessene.

Mitt i alla utmaningar som Centralafrikanska republiken kämpar med utgör skolan en fast och trygg punkt i vardagen. Ivriga elever utgör ett hopp för landets framtid.

14-årige Christopher studerar flitigt. Om det är något han inte förstått under lektionen hoppar han över rasten för att repetera. Han drömmer om att bli lärare och hans favoritämne är fredsundervisning.

I fredsundervisningen berättar läraren om fred, samvaro, förlåtelse och försoning.

”Fred är mycket viktigt och alla måste värna om förlåtelse, kärlek och glädje i sitt eget land”, förklarar han.

Kyrkans Utlandshjälp når toppresultat inom utbildningsarbetet – nivån på globala utbildningssatsningar oroväckande

Arbetet i världens sköraste stater har lett till betydande resultat för Kyrkans Utlandshjälp på alla verksamhetsområden. Det framkommer i Utlandshjälpens årsberättelse för år 2016.

Utlandshjälpen är en etablerad global aktör inom skolsektorn som specialiserat sig på att möjliggöra skolgången för alla, bygga skolutrymmen efter katastrofer och utveckla nivån på undervisningen.

”År 2016 var utmanande från ett ekonomiskt perspektiv, men vi uppnådde ändå betydande resultat på alla verksamhetsområden. Framför allt arbetet för högklassig utbildning växte kraftigt, och det är viktigt nu när en allt för liten andel hjälparbete riktas till utbildning”, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

Enligt FN hotar bristen på understöd för utbildning förverkligandet av globala utvecklingsmål. På global nivå har stödet minskat i sex år, och år 2016 riktades endast 2,7 procent av all utlandshjälp till utbildning.

För Kyrkans Utlandshjälp är riktningen motsatt. Under år 2016 fördubblades antalet projekt med målet att öka tillgången till högklassig utbildning för barn och unga.

Till framgångarna räknas införandet av studiehandledning i läroplanen i Kambodja och byggandet av hundratals skolutrymmen i Nepal, där Utlandshjälpen är den näststörsta återuppbyggaren av skolor. I Centralafrikanska republiken har fjolårets arbete möjliggjort skolgången för 63 000 barn.

Allt som allt var 132 000 barn och unga med i Utlandshjälpens utbildningsprojekt under år 2016, och sammanlagt 4 693 lärare har deltagit i utbildningar som ordnats i verksamhetsländerna.

Fjolåret bestod också av nedskärningar när de sänkta anslagen för utvecklingssamarbete trädde i kraft. Statens understöd till Utlandshjälpen sjönk från 15,5 miljoner euro till 8,3 miljoner euro. Samarbetet med internationella finansiärer var däremot fortsatt gott, och den internationella finansieringen översteg statens. Donationer från privatpersoner och företag översteg målsättningarna för år 2016.

År 2016 var utgifterna för Utlandshjälpens verksamhet 34,7 miljoner euro, varav 29,1 miljoner gick till hjälparbete. Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och näst störst inom humanitär hjälp. Utlandshjälpen har specialiserat sig på tre teman, som förutom högklassig utbildning innefattar rätten till en hållbar utkomst och fred.

Arbetet för en hållbar utkomst uppnådde goda resultat i bland annat Nepal där 98 procent av deltagarna i företagarutbildningen för kvinnor nådde över fattigdomsgränsen vid slutet av projektet. Fredsarbetet i Sydsudan ledde till att 40 ledare slöt ett fredsavtal inom delstaten Boma samt med granndelstaten Jonglei, och över 90 procent av deltagarna uppgav sig vara nöjda med fredsprocessen som Utlandshjälpen stött. I Somalia utvidgades fredsarbetet till funktioner som stöder statsbygget.

Utlandshjälpen gör också fredsarbete i Finland. På hösten lanserades projektet Reach Out, som stöder de religiösa samfundens arbete på gräsrotsnivå för att motarbeta fördomar och hatpropaganda.

Mera information:
Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp, tel. +358 50 325 9579, jouni.hemberg(at)kirkonulkomaanapu.fi
Mikko Koivumaa, kommunikationschef, tel. +358 40 559 4030, mikko.koivumaa(at)kirkonulkomaanapu.fi

Kyrkans Utlandshjälp Årsberättelse 2016