Pandemin en prövning för de ungas drömmar

Pandemin en prövning för de ungas drömmar

Rose lämnade livet som flykting bakom sig och hann gå två veckor i skolan innan koronaviruset tvingade Sydsudans skolor att stänga i över ett år.

NÄR ROSE NIGHT, 21, återvände med sin farbrors familj från Uganda till Sydsudan fann de sitt hem förstört. Sedan februari  år 2020 bor de bakom en övergiven bensinstation vid en livligt trafikerad gata. Resväskorna och kassarna som familjen packat sitt liv i står i en prydlig hög i barnens sovrum. 

På andra sidan gatan står skolan St. Joseph där Rose började sitt andra år i andra stadiets utbildning. Efter att de återvänt till Sydsudan gick hon två veckor i skolan innan den stängdes.

”De sa att vi skulle stanna tålmodigt hemma, men här finns inget att göra. Jag var ledsen.”

Möjligheterna att anordna distansundervisning var obefintliga i Sydsudan, vilket ledde till över ett års avbrott i undervisningen för barn och unga. Uppskattningsvis 2,2 miljoner barn gick inte i skola före pandemin, och Unicef beräknar att pandemin fördubblade siffran till 4,3 miljoner.

Rose farbror Woi Wilson och hans fru Viola Jabu ordnade hemundervisning för ungdomarna för att de inte skulle glömma utbildningens betydelse för att uppnå sina drömmar. Var man än befinner sig i världen står ungdomar inför frestelser, men Rose uthärdade situationen.

”De unga började bete sig illa och smet hemifrån om kvällarna för att festa. Jag gjorde inte som de andra och de tog avstånd från mig”, säger Rose.

”De unga visste inte vartåt deras liv var på väg.”

Nainen, jolla on pieni lapsi sylissään.

Viola Jabu och 2-årig Emmanuela.

Eri ikäisiä ihmisiä pöydän ääressä

Rose farbror Woi Wilson och hans fru Viola Jabu ordnade hemundervisning för ungdomarna.

Talo, jonka pihalla on kolme  ihmistä. Yksi heistä kuokkii maata.

Bensinstation vid en livligt trafikerad gata.

”Lärarna var tvungna att söka andra jobb”

Yei är Sydsudans tredje största stad och en knutpunkt för handeln mellan Sydsudan, demokratiska republiken Kongo och Uganda. Invånarna i Yei har uthärdat flera år av olika hot. 

Förutom krig har också sjukdomar varit närvarande. En affisch på mottagningscentralen för återvändande flyktingar uppmanar att vaccinera sig mot polio. Sydsudan är ett av världens enda länder där polio påträffats under de senaste åren.

En annan affisch berättar om symptomen för ebola och hur handhygien är avgörande för att bekämpa virusets spridning. Anvisningarna påminner om dem på planschen bredvid om corona.

De tydligaste följderna av pandemin har att göra med utkomstmöjligheter och utbildning. Globalt är tiotals miljoner familjer enlligt FN vid brinken av extrem fattigdom.

”Lärarna var tvungna att söka andra jobb när skolorna stängde och många av eleverna har tvingats stöda sina familjer genom att arbeta. Vi befarar att en del av dem aldrig återvänder”, säger KUH:s humanitära koordinator Moses Habib.

Katunäkymä. Koulupukuisia nuoria kävelee tietä pitkin kohti kameraa.

21-åriga Rose (till vänster) återvände till skolan i maj 2021 efter över ett års paus.

Kaksi nuorta naista koulu

Rose (till höger) och klasskompisen Vivian är mitt i sin provvecka.

Eleverna använder till och med tio timmar per dag till lektioner och läxor.

Mies osoittaa kuumemittarilla

Feber mäts vid skolporten varje dag.

Många flickor har tvingats gifta sig

De minskade möjligheterna till utkomst har drivit familjer till desperata beslut. Många flickor har tvingats gifta sig eftersom familjerna får ekonomisk nytta av äktenskap.

Barnäktenskap var ett allvarligt problem i Sydsudan redan innan pandemin. Varannan flicka tvingades gifta sig som minderårig och nu har antalet barnbrudar och tonårsgraviditeter ökat. Rose bästa vän återvände inte till klassen när skolorna åter öppnade i maj 2021.

”Hon gifte sig och har nu ett barn så hon kan inte komma till skolan. Jag vet inte vad det betyder för hennes framtid men jag saknar henne”, säger Rose.

Rose farbrors inkomster som försäljare har varit beroende av varutransporterna från huvudstaden Juba och grannlandet Uganda. Pandemin begränsade trafiken, vilket ledde till förminskade inkomster hos försäljarna och höjda matpriser. 

Tack vare KUH:s kontantstöd kunde familjen köpa mat och stöda barnens skolgång. Rose drömmer om att bli advokat och efter en lång prövning förbereder hon sig för sin första provvecka på ett och ett halvt år.

”I skolan känner jag mig trygg. Undervisningen får dagarna att kännas meningsfulla”, säger hon. 


Text: Erik Nyström
Foto: Antti Yrjönen


Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder familjers livsmedelsförsörjning och utkomst i Sydsudan. Med hjälp av kontantstöd och utkomstmöjligheter kan familjerna stöda barn och unga med bl.a. skolkostnader.

Nuori mies istuu lattialla ja tekee läksyjä.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen

Sänd ett SMS APU20 (20 €) till numret 16588 eller donera via MobilePay till numret 85050

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kör i gång: Insamlingen stöder barn och unga som lider av coronans följder

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kör i gång: Insamlingen stöder barn och unga som lider av coronans följder

Två unga kvinnor som sitter vid en skolbänk.
I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda. Bild: Antti Yrjönen/KUH

År 2022 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar barn och unga som lider av coronapandemins följder. 60 procent av intäkterna från insamlingen som börjar söndagen den 6 februari går via Kyrkans Utlandshjälp till att stöda människor i världens katastrofområden.

KAMPANJTEMAT FÖR ÅRETS INSAMLING ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av nöd och hopplöshet som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt i Finland och globalt.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond och 40 procent till att stöda barn och unga i Finland genom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. Coronapandemin har ökat upplevelsen av ensamhet och hopplöshet bland de unga.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen

Stöd för de ungas skolgång i krisområden

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer.

I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat utkomstmöjligheterna för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp med stöd av insamlingen Gemensamt Ansvar i de mest utsatta samhällena för att förbättra familjers livsmedelsförsörjning och utkomstmöjligheter. Inom ramen för utkomstprogrammet som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också stöda barn och unga som återvänt från Uganda med kontantstöd som bland annat hjälper familjerna med skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 17.55.


Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022


Twitter, Facebook, Instagram


Mer information:

  • Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst, 040 660 2964, eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi
  • Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp, 040 143 4464, erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi
  • Anna Hälli, biskopens specialmedarbetare, 050 501 2748, anna.halli[a]evl.fi

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.
Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin.

INSAMLINGENS oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner euro. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i världens katastrofområden. Medlen används för att hjälpa de mest utsatta samhällena, äldre och familjer i nödsituationer orsakade av konflikter och katastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och utkomstmöjligheter”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt arbete vid Kyrkans Utlandshjälp.

Av intäkterna används 40 procent i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. I fjol samlade Gemensamt Ansvar in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen.

”Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och givare trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.


Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964


Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi