Uppfinning av ung jordanier ska ge jordbrukare bättre skördar

Uppfinning av ung jordanier ska ge jordbrukare bättre skördar

28-åriga Sager Marayha har utvecklat en apparat som han hoppas ska göra gott åt den viktigaste näringsgrenen i hans födelsetrakter, jordbruket. KUA stöder den unga jordbruksingenjören med ett stipendium som gör det möjligt att inleda produktion.

I BÖRJAN AV november gör sig Jordanien redo för vinter, men i landets västra del, i den skyddade Jordandalen, är det fortfarande sommar. Växthusen sprudlar av grönt. Mellan dem packas ett lass med gurkor, som snart ska påbörja sin färd mot huvudstaden Amman. 

Sager Marayha, 28, står under den brännande solen och håller en liten plastpåse i sina händer. Inne i den finns något som i framtiden kan göra odlarnas arbete lättare och ge bättre skördar. 

“Det är en prototyp, som en liten dator. De här sensorerna mäter temperatur, fukt, surhetsgrad och salthalt i jordmånen”, förklarar Marayha. 

Han trycker ner mojängen i marken och visar att informationen går att läsa av på en app i telefonen.  

“Jordbrukarna i Jordandalen använder gödsel och vatten utan att ha exakt information om vad det är odlingarna behöver. Den här hjälper till att minska på gödselanvändning och bevattning.” 

Mannen sitter på huk mitt bland plantorna. Mannen har en apparat i handen.
Tack vare sitt stipendium kan Marayha utveckla sin uppfinning och förtjäna pengar på den. Marayha hoppas att hans familjs ekonomiska situation ska förbättras.  Bild: Sherbel Dissi

Marayha har jobbat på odlingar hela sitt liv. Under studierna vid universitetet lärde han sig använda olika mätinstrument för jordbruket och undrade varför apparaterna kändes så invecklade och styva. Kunde en liten och enkel mojäng ge samma information på en gång? 

Förutom jordbrukare och massmedia blev också forskare intresserade av den prototyp Marayha tog fram. Men någon investerare hittade han inte. 

Med stöd från Kyrkans Utlandshjälp och Nederländernas utrikesministerium fick Marayha företagarutbildning. Efter att ha visat sitt engagemang och sin vilja att utvecklas fick han ett stipendium som gör att han kan börja producera apparaterna och sälja dem till jordbrukare.  

Att få sin utkomst av jordbruk är inte lätt

Köparkandidater finns det. Abu Muhammad äger 100 gurktunlar och är redo att betala för den uppfinning som pojken från den egna byn har gjort. 

En skäggig man.
Abu Muhammad är en 45-årig gurkbonde. Bild: Sherbel Dissi

“Jag oroar mig inte över priset och jag bryr mig inte om det. Jag är säker på att investeringen är värd sitt pris.” 

Abu Muhammad tror att apparten kommer att vara till mest nytta vid sådden. 

“Ibland gödslar jag fel och mister både de pengar jag har satt på gödseln och själva skörden. I framtiden kommer jag att bygga mina odlingar på vetenskapliga mätresultat, inte gissningar.” 

Att få sin utkomst av jordbruk är inte lätt. Enligt Abu Muhammad är den största orsaken att jordbrukarna inte på förhand vet vilket pris de kommer att få för sin skörd. Situationen i resten av världen påverkar också jordbruket i Jordanien.  

“Förr odlade vi mycket som gick till Syrien. Via Syrien såldes våra produkter också i Turkiet och därifrån till Ryssland. På grund av kriget i grannlandet har den handelsrutten varit stängt. I ett skede fanns det efterfrågan i Persiska viken, men nu har de sina egna odlingar”, förklarar Abu Muhammad. 

I en svår situation har många jordbrukare tvingats lägga av. Jordanien kan i framtiden vara tvunget att importera mer mat, om jordbrukare efter jordbrukare slutar och unga inte intresserar sig för branschen.  

”Det är bra att Marayha och andra ungdomar utvecklar jordbruket. Alla vinner på det: jordbrukarna drar nytta av uppfinningarna och ungdomarna får nya arbetsmöjligheter”, resonerar Abu Muhammad. 

Landskapsskott från fältet. Du kan se berg vid horisonten och växthus framför dem.
Norra Jordandalen. Jordan Valley är ett område i västra Jordanien som är känt för sina jordbruksmöjligheter och grödor som gynnar hela landet. Bild: Sherbel Dissi

Tack vare sitt stipendium kan Marayha utveckla sin uppfinning och förtjäna pengar på den. Marayha hoppas att hans familjs ekonomiska situation ska förbättras.  

“Jag har redan fått förfrågningar av personer som kunde göra att min apparat kan användas utomlands. Min dröm är att den ska användas uttryckligen i Jordanien och på så sätt vara till nytta för människor i mitt område.” 


Text: Ulriikka Myöhänen 
Foto: Sherbel Dissi