Pandemin en prövning för de ungas drömmar

Pandemin en prövning för de ungas drömmar

Rose lämnade livet som flykting bakom sig och hann gå två veckor i skolan innan koronaviruset tvingade Sydsudans skolor att stänga i över ett år.

NÄR ROSE NIGHT, 21, återvände med sin farbrors familj från Uganda till Sydsudan fann de sitt hem förstört. Sedan februari  år 2020 bor de bakom en övergiven bensinstation vid en livligt trafikerad gata. Resväskorna och kassarna som familjen packat sitt liv i står i en prydlig hög i barnens sovrum. 

På andra sidan gatan står skolan St. Joseph där Rose började sitt andra år i andra stadiets utbildning. Efter att de återvänt till Sydsudan gick hon två veckor i skolan innan den stängdes.

”De sa att vi skulle stanna tålmodigt hemma, men här finns inget att göra. Jag var ledsen.”

Möjligheterna att anordna distansundervisning var obefintliga i Sydsudan, vilket ledde till över ett års avbrott i undervisningen för barn och unga. Uppskattningsvis 2,2 miljoner barn gick inte i skola före pandemin, och Unicef beräknar att pandemin fördubblade siffran till 4,3 miljoner.

Rose farbror Woi Wilson och hans fru Viola Jabu ordnade hemundervisning för ungdomarna för att de inte skulle glömma utbildningens betydelse för att uppnå sina drömmar. Var man än befinner sig i världen står ungdomar inför frestelser, men Rose uthärdade situationen.

”De unga började bete sig illa och smet hemifrån om kvällarna för att festa. Jag gjorde inte som de andra och de tog avstånd från mig”, säger Rose.

”De unga visste inte vartåt deras liv var på väg.”

Nainen, jolla on pieni lapsi sylissään.

Viola Jabu och 2-årig Emmanuela.

Eri ikäisiä ihmisiä pöydän ääressä

Rose farbror Woi Wilson och hans fru Viola Jabu ordnade hemundervisning för ungdomarna.

Talo, jonka pihalla on kolme ihmistä. Yksi heistä kuokkii maata.

Bensinstation vid en livligt trafikerad gata.

”Lärarna var tvungna att söka andra jobb”

Yei är Sydsudans tredje största stad och en knutpunkt för handeln mellan Sydsudan, demokratiska republiken Kongo och Uganda. Invånarna i Yei har uthärdat flera år av olika hot. 

Förutom krig har också sjukdomar varit närvarande. En affisch på mottagningscentralen för återvändande flyktingar uppmanar att vaccinera sig mot polio. Sydsudan är ett av världens enda länder där polio påträffats under de senaste åren.

En annan affisch berättar om symptomen för ebola och hur handhygien är avgörande för att bekämpa virusets spridning. Anvisningarna påminner om dem på planschen bredvid om corona.

De tydligaste följderna av pandemin har att göra med utkomstmöjligheter och utbildning. Globalt är tiotals miljoner familjer enlligt FN vid brinken av extrem fattigdom.

”Lärarna var tvungna att söka andra jobb när skolorna stängde och många av eleverna har tvingats stöda sina familjer genom att arbeta. Vi befarar att en del av dem aldrig återvänder”, säger KUH:s humanitära koordinator Moses Habib.

Katunäkymä. Koulupukuisia nuoria kävelee tietä pitkin kohti kameraa.

21-åriga Rose (till vänster) återvände till skolan i maj 2021 efter över ett års paus.

Kaksi nuorta naista koulu

Rose (till höger) och klasskompisen Vivian är mitt i sin provvecka.

Eleverna använder till och med tio timmar per dag till lektioner och läxor.

Mies osoittaa kuumemittarilla

Feber mäts vid skolporten varje dag.

Många flickor har tvingats gifta sig

De minskade möjligheterna till utkomst har drivit familjer till desperata beslut. Många flickor har tvingats gifta sig eftersom familjerna får ekonomisk nytta av äktenskap.

Barnäktenskap var ett allvarligt problem i Sydsudan redan innan pandemin. Varannan flicka tvingades gifta sig som minderårig och nu har antalet barnbrudar och tonårsgraviditeter ökat. Rose bästa vän återvände inte till klassen när skolorna åter öppnade i maj 2021.

”Hon gifte sig och har nu ett barn så hon kan inte komma till skolan. Jag vet inte vad det betyder för hennes framtid men jag saknar henne”, säger Rose.

Rose farbrors inkomster som försäljare har varit beroende av varutransporterna från huvudstaden Juba och grannlandet Uganda. Pandemin begränsade trafiken, vilket ledde till förminskade inkomster hos försäljarna och höjda matpriser. 

Tack vare KUH:s kontantstöd kunde familjen köpa mat och stöda barnens skolgång. Rose drömmer om att bli advokat och efter en lång prövning förbereder hon sig för sin första provvecka på ett och ett halvt år.

”I skolan känner jag mig trygg. Undervisningen får dagarna att kännas meningsfulla”, säger hon. 


Text: Erik Nyström
Foto: Antti Yrjönen


Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder familjers livsmedelsförsörjning och utkomst i Sydsudan. Med hjälp av kontantstöd och utkomstmöjligheter kan familjerna stöda barn och unga med bl.a. skolkostnader.

Nuori mies istuu lattialla ja tekee läksyjä.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen

Sänd ett SMS APU20 (20 €) till numret 16588 eller donera via MobilePay till numret 85050

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kör i gång: Insamlingen stöder barn och unga som lider av coronans följder

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kör i gång: Insamlingen stöder barn och unga som lider av coronans följder

Två unga kvinnor som sitter vid en skolbänk.
I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda. Bild: Antti Yrjönen/KUH

År 2022 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar barn och unga som lider av coronapandemins följder. 60 procent av intäkterna från insamlingen som börjar söndagen den 6 februari går via Kyrkans Utlandshjälp till att stöda människor i världens katastrofområden.

KAMPANJTEMAT FÖR ÅRETS INSAMLING ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av nöd och hopplöshet som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt i Finland och globalt.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond och 40 procent till att stöda barn och unga i Finland genom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. Coronapandemin har ökat upplevelsen av ensamhet och hopplöshet bland de unga.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen

Stöd för de ungas skolgång i krisområden

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer.

I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat utkomstmöjligheterna för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp med stöd av insamlingen Gemensamt Ansvar i de mest utsatta samhällena för att förbättra familjers livsmedelsförsörjning och utkomstmöjligheter. Inom ramen för utkomstprogrammet som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också stöda barn och unga som återvänt från Uganda med kontantstöd som bland annat hjälper familjerna med skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 17.55.


Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022


Twitter, Facebook, Instagram


Mer information:

 • Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst, 040 660 2964, eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi
 • Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp, 040 143 4464, erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi
 • Anna Hälli, biskopens specialmedarbetare, 050 501 2748, anna.halli[a]evl.fi

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.
Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin.

INSAMLINGENS oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner euro. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i världens katastrofområden. Medlen används för att hjälpa de mest utsatta samhällena, äldre och familjer i nödsituationer orsakade av konflikter och katastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och utkomstmöjligheter”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt arbete vid Kyrkans Utlandshjälp.

Av intäkterna används 40 procent i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. I fjol samlade Gemensamt Ansvar in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen.

”Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och givare trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.


Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964


Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi

Gemensamt Ansvar 2021: De äldsta är de mest utsatta

Fattigdom och brist på mat är vardag i flyktingbosättningarna i Uganda, i synnerhet för de äldsta. Insamlingen Gemensamt Ansvar riktar i år sitt stöd till de äldre i världens katastrofområden. 

För sju år sen gömde sig Elizabeth Kapinga med sin familj i skogsdungar på vägen mot Ugandas gräns. Familjen flydde till fots våldsamheterna i sitt hemland Demokratiska republiken Kongo. Det visade sig omöjligt att hitta någon bilskjuts och flykten drog ut till en tre veckor lång pina. 

”Skotten ven från alla håll. Det var hemskt, vi skyndade på barnen. Varje gång jag återkommer till minnena frågar jag mig hur livet varit så hårt mot oss. Men det finns ännu de som bor kvar, lider och dör”, säger 80-åriga Kapinga. 

Potretti naisesta

Elizabeth Kapingas familj är i säkerhet, men vardagen är knapp. Hennes dagar går till att sköta om sina barnbarn.

Sedan år 2013 har Kapinga bott i flyktingbosättningen Rwamwanja i Uganda med sina fyra barn, sin svärson och tio barnbarn. I Kongo förlorade Kapinga sin make, fyra av sina barn samt tre av sina barnbarn. Hon känner fortfarande stor sorg när hon minns dem. 

”Jag levde ett gott liv, gifte mig och var lycklig. Gud skiljde mig sedan åt från min man och jag blev ensam”, berättar Kapinga. 

Kapingas familj är nu i säkerhet, men vardagen är utmanande. Det råder brist på kläder i flyktingbosättningen och för de flesta familjerna räcker mathjälpen inte till för att hålla dem mätta. Hälsovården och tillgången till mediciner är begränsad, och det som säljs är dyrt. 

 

Hymyilevä mies tarjoilee juotavaa

Elizabeths svärson Lucien Kagoro äger en framgångsrik salong och hans inkomster underlättar familjens situation.

Situationen för Kapingas familj har trots utmaningarna förbättrats av att hennes svärson Lucien Kagoro fick gå en frisörutbildning i yrkesskolan som Kyrkans Utlandshjälp grundat för ungdomar och unga vuxna i Rwamwanja. 

Kagoro arbetade som lärare i Kongo innan han flydde till Uganda år 2017. Han kunde inte fortsätta med sitt yrke i Uganda på grund av språket, men yrkesutbildningen ledde till ett arbete som frisör. 

Lucien driver med god framgång en egen salong. Hans inkomster är till stort stöd för hela familjen och gör det möjligt för barnen att gå i skolan. Kagoro förlorade sina egna föräldrar i kriget och fruns familj är allt han har kvar – och i den ingår hans svärmor Elizabeth. 

”Jag älskar min svärmor, hon har gett mig mycket. Min familj mår nu bra”, säger Kagoro. 

Pihapiiri pakolaisasutusalueella

I flyktingbosättningen råder det brist på många basförnödenheter.

Yrkesskolan i Rwamwanja grundade år 2015 med stöd av insamlingen Gemensamt Ansvar. Av de utexaminerade ungdomarna har 73 procent hittat en arbetsplats eller grundat ett eget företag.  

”Vi bygger en framtid för alla genom att utbilda barn och unga. Genom att stöda utbildning och utkomstmöjligheter når hjälpen hela familjer och hela lokalsamhället, och det är grunden till en hållbar utveckling efter en katastrofsituation”, säger Eija Alajarva, chef för humanitärt arbete vid Kyrkans Utlandshjälp. 

Av intäkterna från Gemensamt Ansvar-insamlingen går 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. I år uppmärksammar insamlingen i synnerhet de äldre i katastrofsituationer. En hög ålder för med sig skador och sjukdomar som gör det svårare att röra sig och få information. 

Gemensamt Ansvar

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre. Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

Elizabeth Kapinga tillbringar gärna sina dagar med sina barnbarn. Deras lekar för bort tankarna från alla bekymmer. Med sin svärsons stöd kan hon också njuta av vardagen 

”Jag är lycklig över min svärsons jobb. Han gillar det han gör och han kan ta hand om oss andra. Jag vet inte hur vi skulle klara oss om inte Lucien hade sitt jobb”, säger Kapinga. 

Bilder och intervjuer i Uganda: Sumy Sadurni
Text: Noora Pohjanheimo 

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 inleds i dag – medlen används för att stöda mindre bemedlade äldre

I dag inleds Gemensamt Ansvar-insamlingen som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden, och insamlingen presenterar Kyrkans Utlandshjälps arbete i flyktingbosättningar i Uganda.  

”I katastrofhjälpen är det särskilt viktigt att beakta de äldre. När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, säger Jouni Hemberg som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp. 

Den centrala principen för solidaritet och medmänsklighet är att man hjälper dem som har det svårt och är mest utsatta. Gemensamt Ansvar grundades efter krigen och hjälpte till en början vårt eget land att återhämta sig efter följderna av kriget. Finland var då mottagare av hjälp från utlandet. Välståndet i vårt land ökade och den sociala tryggheten blev mer omfattande. Sedan 1963 har intäkterna från insamlingen styrts också till utvecklingsländer. 

”Gemensamt Ansvar innebär att vi kan se utanför vår egen bubbla och vårt lands gränser. Vi måste ha vilja att också värna om dem som lever ett torftigt liv fullt av svårigheter i världens allra mest utsatta länder. Coronaepidemin har varit en mycket hård prövning för de äldre i dessa länder”, säger socialrådet Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar. 

40 procent av intäkterna går till inhemskt arbete 

Överskuldsättningen bland äldre har ökat i vårt land, framför allt bland kvinnor. Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Denna grupp är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.  

Ekonomisk knapphet har följdverkningar, framför allt kan den leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat. Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet. 

40 procent av intäkterna riktas till insamlingsmål i Finland. 

Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är förman för Gemensamt Ansvar 2021.  Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 20.24. 

#gemensamtansvar2021 

Twitter Facebook Instagram 

yhteisvastuu.fi 

Mer information: 

 • sakkunnig inom kommunikation Noora Pohjanheimo, Kyrkans Utlandshjälp
  noora.pohjanheimo@kirkonulkomaanapu.fi 
 • kommunikationschef Leena Piirto, Kyrktjänst rf leena.piirto@kirkkopalvelut.fi 040 182 7264 
 • kommunikationsplanerare Sirpa Seppä, Kyrktjänst rf sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi 040 579 7290 
 • verksamhetsledare Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp, jouni.hemberg@kirkonulkomaanapu.fi 050 325 9579

  Bilder: 

 • Bildmaterial och logon för Gemensamt Ansvar 2021 kan fritt laddas ned från bildbanken
 • Bilder från Gemensamt Ansvars internationella exempelland Uganda 2021 kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

 

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

 

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisationen som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. www.kyrkansutlandshjalp.fi 

Gemensamt Ansvar organiseras på riksplanet av Kyrktjänst rf som producerar välfärds- och utbildningstjänster samt arbetar för välgörenhet. Dessutom är Kyrktjänst en rikstäckande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristliga aktörer. På utbildningscentret Seurakuntaopisto erbjuder Kyrktjänst årligen yrkesutbildning för 3 500 studerande. Seurakuntaopisto är den största utbildningsanstalten för fritt bildningsarbete i Finland och i kortkurserna deltar tusentals studerande varje år. Valona-hyvinvointi erbjuder tjänster inom småbarnspedagogik, barnskydd och äldreservice. Vi organiserar insamlingen Gemensamt Ansvar samt välgörenhetstjänsterna Kotimaanapu, Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Dessutom ordnar vi Kyrkodagarna och Vägkyrkoverksamheten. Vi utför mångsidigt projekt- och utvecklingsarbete. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett företag som bedriver förlagsverksamhet och erbjuder professionella kommunikationstjänster. Kyrktjänst har 412 anställda och har som medlemmar 318 församlingar och 81 organisationer. År 2019 hade Kyrktjänst en omsättning  38,1 miljoner euro. 

Gemensamt Ansvar samlade in två miljoner euro till barnfamiljer

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start när coronapandemin slog till, vilket innebar ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än året innan. Med insamlingsintäkterna finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021 och anordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Församlingarna kommer att använda sina intäkter för att genomföra mångsidiga evenemang och verksamheter för familjer runtom i Finland. Största delen av intäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”Vi samlade i år in medel för att stöda föräldraskapet med temat DU RÄCKER TILL för ett gott föräldraskap. Gemensamt Ansvar tyckte det var viktigt att göra vardagen lättare för familjerna tillsammans med sina samarbetspartner som är specialister på familjearbete, alltså Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas familjearbete”, Säger Kyrktjänsts insamlingschef  Tapio Pajunen.

Vi blev tvungna att avbryta kontaktinsamlingen helt på grund av att coronakrisen drabbade landet under den mest aktiva insamlingstiden. Likaså måste otaliga konserter, basarer och evenemang ställas in. Ett särskilt stort hål i insamlingskassan orsakades av att vi tvingades ställa in morsdagsevenemang runtom i landet. Detta påverkade förstås insamlingsresultatet som minskade med en tredjedel från i fjol och uppgick till 1 995 818 euro.

”Trots att insamlingens främsta uppgift är att samla in medel för att hjälpa människor i en svår livs-situation vill vi agera ansvarsfullt och minimera de risker som insamlingsåtgärderna kan medföra”, berättar insamlingschef Tapio Pajunen.

Nödhjälp, utkomststöd och möjligheter till fortsatt skolgång

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till barnfamiljer i Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden.

”Coronaviruset har lett till att ekonomin försvagats och olika begränsningar har lämnat många föräldrar utan inkomster i de länder där vi arbetar. Begränsningarna har på många ställen pågått oavbrutet sedan i mars. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar har vi kunnat skicka nödhjälp, stöda familjernas utkomst och se till att barnen kan fortsätta sin skolgång trots att skolorna är stängda”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Insamlingens inhemska samarbetspartner, Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, effektiverar sin verksamhet till förmån för barnfamiljer med hjälp av 20 procent av de insamlade medlen. De praktiska stödåtgärderna inleds som pilotprojekt under de första månaderna 2021.

De återstående 20 procenten av medlen används i församlingarna till verksamhet som stöder för-äldraskapet. Församlingarna tar fram idéer och använder medlen på olika sätt. Till exempel i Heinola fick småbarnsföräldrar njuta av en kväll med middag och musik samtidigt som församlingen ordnat med barnavård för familjens minsta.

Nästa år stöder Gemensamt Ansvar äldre som kämpar med ekonomiska svårigheter. Vid planeringen av nästa insamling, som startar 7.2.2021, har vi redan på många sätt förberett oss på att kontaktinsamlingar inte kommer att kunna hållas i vår.

Insamlingsresultatet för år 2020 överlåts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö 13.11.2020.

Tilläggsuppgifter:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Kyrktjänst rf
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst rf
leena.piirto@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 182 7264

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290
yhteisvastuu.fi

Bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan fritt kan laddas ned från Kyrktjänsts bildbank

Bilder från Nepal, Gemensamt Ansvars exempelland år 2020, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden

Gemensamt Ansvar 2020 utför förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 2.2.2020. I Finland används medel från insamlingen för föräldrastöd i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram i världens katastrofområden.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

”När föräldrarna kan försörja sig tryggar det också barnens skolgång. I utsatta förhållanden ger skolgång och arbete familjerna kontinuitet och trygghet”, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig. Ett exempel vart hjälpen inriktas är det arbete som Kyrkans Utlandshjälp gör för att främja småföretagande i fattiga områden i Nepal.

Familjerna i Finland kämpar på alltför ensamma

I vår kultur har vi en stark tradition av att man ska klara sig själv, och vi utgår från att föräldrarna reder sig utan hjälp.

”Så ska det inte vara! Att vara förälder är världens viktigaste arbete och i det ska man få stöd i tid”, betonar Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

År 2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan verksamheten startade år 1950.

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950, och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 40 % av intäkterna stannar i Finland. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2020 är ärkebiskop Tapio Luoma. 

Gemensamt ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 söndag 2.2.2020 klockan 10. Republikens president Sauli Niinistö håller insamlingens öppningstal som sänds på Yle TV1 2.2.2020 och på Radio Suomi kl. 12.00.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer, som berättar om föräldraskapets utmaningar i Finland och Nepal, kan ses fr.o.m. 3.2 på yhteisvastuu.fi.

 

 

 

 

Utbildning är den hållbaraste formen av utvecklingssamarbete – Gemensamt Ansvar 2019 stöder utbildning för barn och unga

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder de mest utsatta barnens skolgång genom insamlingen som börjar den 3 februari.

Möjligheten till utbildning är det enda hoppet till en bättre framtid för barn och unga. Skolgången skapar trygghet och rutiner i vardagen.

”Utbildning är den hållbaraste formen av utvecklingssamarbete. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att världens fattigaste människor ska ha en möjlighet till den utbildning de behöver. Vi stöder särskilt barn, unga och kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. Vi hjälper också barn och unga som avbrutit sin skolgång att återvända till skolan, och utvecklar därtill studiehandledningen, yrkesutbildningen och företagande”, säger KUH:S verksamhetsledare Jouni Hemberg.

År 2019 riktas insamlingens intäkter bland annat till Kenyas fattigaste område, Turkana. Där är andelen barn och unga som går i skolan betydligt lägre än landets genomsnittsnivå. Av områdets barn och unga i skolåldern går endast kring 60 procent i skolan. Skolavgifter och priset på skolmaterial är för dyrt för många av familjerna.

Genom insamlingens intäkter samarbetar KUH med pastoralistfamiljer. De får höra om nyttan med utbildning och de uppmuntras att anmäla sina barn till skolan.

Insamlingen Gemensamt Ansvar:

 • stöder skolgången för de mest utsatta och uppmuntrar dem som avbrutit skolgången att återvända till skolan
 • stöder företagsamma elevers skolgång ekonomiskt
 • delar ut skolmaterial och hygienartiklar åt eleverna
 • bygger vattensystem åt skolorna så att barnen får dricka och tvätta sina händer
 • utbildar fler kompetenta lärare till glesbygder.

Unga har rätt till utbildning

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier.
Ca 120 000 barn och unga i Finland växer upp i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbli en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator och läroböcker.

”Att utestängas från utbildning och drömmar som går om intet är en djup tragedi för den enskilda men det innebär också märkbara ekonomiska utmaningar för hela samhället. Vi måste se till att grundlagens 16 paragraf förverkligas; fattigdom får inte bli till hinder för utbildning för en enda ung människa”, säger Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

”Såväl i Finland som i katastrofområden är samhällets framtid beroende av hurdana möjligheter man ger framför allt unga. Genom att ta dem i betraktande bygger vi framtiden”, säger biskopen i Lappo Simo Peura.

Du kan stöda barn som Rebecca och ge en gåva här.

Mer information:
Kyrkans Utlandshjälps arbete och intervjuförfrågningar: Kristiina Markkanen, informatör, tel. 040 141 7482
Insamlingen Gemensamt Ansvar: Tapio Pajunen, insamlingsledare, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, p. 0400 870 041

Gemensamt Ansvar 2018: Ingen klarar sig utan mat

För somliga finländare är hungern verklighet än i dag, och för våra medmänniskor långt borta är den desto akutare. Det skriver biskop Seppo Häkkinen, förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

Det är inte länge sen det här landet led av svält. Nödåren var en prövning för mina egna far- och morföräldrar för 150 år sedan. Som barn förstod jag inte riktigt varför min annars så ömsinta far ilsknade till när jag vårdslöst lade brödet på bordet.

Först som vuxen förstod jag i hur fattiga förhållanden hans generation hade levt. För honom var brödet heligt, något man måste respektera.

I dag lever en stor del av finländarna i överflöd. Matsvinnet i vårt land är 25 kilo per person om året. Bland oss finns också människor för vilka det dagliga brödet inte är en självklarhet.

Av insamlingen Gemensamt Ansvar går 40 procent till att hjälpa dem i Finland som är tvungna att förlita sig på mathjälp. Kyrkans och församlingarnas diakoniarbete hjälper dem vars nöd är störst och som annars inte får hjälp.

Risken för hungersnöd är en stor utmaning i världens katastrofområden. På många ställen är det omöjligt att producera mat på grund av klimatet. Torka, naturkatastrofer och konflikter för med sig en brist på livsmedel. De allra fattigaste länderna lider mest av den globala uppvärmningen.

Av intäkterna från Gemensamt Ansvar går 60 procent via Kyrkans Utlandshjälp (KUH) till katastrofområden, bland annat till dem som hotas av svält i Östafrika. I KUH:s verksamhet garanterar kontakterna till lokala aktörer att hjälpen når fram och riktas till dem som behöver den mest.

Uppskattningsvis lever en miljard människor i extrem hunger och fattigdom. Vi måste agera nu för att göra slut på hungern och förbättra tillgången till mat. Arbetet måste fortsätta ihärdigt tills rätten till en tillräcklig utkomst och ett värdigt liv uppfylls för varje människa.

Finland hör till världens rikaste länder. Vårt land har genomgått sina egna nödår och krig då hungern var bekant för alla. För en del är hungern verklighet än i dag. Än mer akut är hungern för våra närmaste långt borta.

Nu är det vår tur att hjälpa. Ingen klarar sig utan mat.

Seppo Häkkinen
Biskop i S:t Michel stift
Förman för Gemensamt Ansvar-insamlingen 2018

Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i världens katastrofområden

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten ändå att det inte finns tillräckligt med mat. Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen börjar på söndag 4.2.2018.

I Afrika och Mellanöstern lever över 20 miljoner människor på gränsen till svält. Det är omöjligt att få tag på mat på grund av krig eller ständiga oroligheter. De förändrade klimatförhållandena försvårar också matproduktionen.

I till exempel Sydsudan har fyra miljoner människor flytt inbördeskriget sedan sommaren 2016, en del inom landet och en del till angränsande stater. Det handlar om Afrikas största flyktingkris sedan folkmordet i Rwanda.

Krigstillståndet har lett till en akut matkris i landet som inte visar några tecken på att mattas av. Familjerna har inga möjligheter att sköta sina odlingar, det är svårt att få produkterna transporterade till försäljning och matpriserna är skyhöga.

Mer än en miljon sydsudaneser har flytt till Uganda, där det är svårt att garantera ens humanitära minimibehov för de väldiga människomassorna, och matransonerna har redan halverats två gånger.

”Hunger är inte en oundviklighet som likt ödet drabbar vissa människor. Det rör sig om ett problem som kan lösas”, säger Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michel och förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

”Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. Ingen klarar sig utan mat.”

Av insamlingens intäkter går 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond som stöder de mest utsatta människorna i konflikter och katastrofer.

Bilder från flyktingarbetet i Uganda kan laddas ner genom den här länken och videomaterial genom den här länken.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Beskyddare för insamlingen är republikens president

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Elimäki kyrka och sänds i Yle1 söndagen 4.2.2018 kl. 10. Republikens president håller ett öppningstal som sänds i Yle TV1 4.2. kl. 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som gått igenom svåra livssituationer och fått mathjälp och om vardagen för flyktingarna i Sydsudan kan ses från och med 4.2 på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt ansvar finns på sociala medier: #yhteisvastuu  #gemensamtansvar, #ruokatrendit2018 #mattrender2018

Mera information:

Erik Nyström
Informatör
puh. +358 40 143 4464
erik.nystrom(a)kirkonulkomaanapu.fi