Instruktioner för automatisk debitering

Här nedan hittar du instruktionerna för olika banker som hjälper dig att få din månadsgåva igång. Du är nästan klar!


NORDEA

Logga in på nätbanken.

1. Klicka på Daglig ekonomi.
2. Välj E-fakturor i menyn till vänster Ny fakturautställare.
3. Skriv Kyrkans Utlandshjälp i fältet för fakturerarens namn och klicka på sök.
4. Klicka på Beställ e-faktura.
5. Fyll i referensnumret du fått och övriga uppgifter som efterfrågas.
6. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
7. Granska alla uppgifter och godkänn beställningen.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


DANSKE BANK

Logga in på nätbanken.

1. Välj i menyn till vänster Betalningar –> Betalningsavtal –> E-faktura –> Förteckning på fakturerare.
2. Välj Kyrkans Utlandshjälp och klicka på Gör en e-faktura.
3. Fyll i blanketten de uppgifter som efterfrågas och referensnumret du fått per post.
4. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
5. Granska och godkänn uppgifterna du uppgett.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


AKTIA

Logga in på nätbanken.

1. Under Konton och betalningar välj E-faktura –> Gör nya e-fakturaavtal.
2. Sök upp Kyrkans Utlandshjälp.
3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post eller e-post.
4. Mata in referensnumret du fått per post i fakturans fält för referensnummer.
5. Välj betalningsregel och bekräfta betalningen. Välj gärna automatisk debitering så behöver du inte bekräfta betalningen varje månad.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!

Aktias egen instruktionsvideo hittas här.


HANDELSBANKEN

Logga in på nätbanken.

1. Välj på första sidan fliken Betalningar.
2. Välj till vänster Beställ e-faktura.
3. Sök upp faktureraren Kyrkans Utlandshjälp. Betalningsgrund är månadsgåva.
4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post.
5. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
6. Bekräfta avtalet.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


ÅLANDSBANKEN

Logga in på nätbanken.

1. Klicka på Betala –> E-faktura
2. När du kommer till sidan e-faktura behöver du först ingå ett avtal om e-faktura för att kunna ta emot e-fakturor till ditt Internetkontor.
3. Klicka på Sök företag. Skriv Kyrkans Utlandshjälp i sökfältet.
4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post eller e-post.
5. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
6. Bekräfta avtalet.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!

Ålandsbankens egna instruktioner hittas här.


ANDELSBANKEN

Logga in på  nätbanken.

1. Under Dagliga penningaffärer välja Visa mer.
2. Under E-fakturor välja Beställ e-fakturor.
3. Skriv Kyrkans Utlandshjälp i sökfältet och klicka på Sök.
4. Klicka på sökresultat och fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post.
5. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
6. Klicka på Beställ e-faktura.
7. Granska uppgifterna du gett och klicka på Godkänn.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


SPARBANKEN

Logga in på nätbanken.

1. Klicka på Betalningar –> Gör nytt e-fakturaavtal.
2. Sök upp faktureraren Kyrkans Utlandshjälp
3. Klicka på Månadsgåva.
4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post eller e-post.
5. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
6. Godkänn betalningen.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


S-BANKEN

Logga in på nätbanken.

1. Välj Betalningar –> E-fakturabeställningar –> Beställ ny e-faktura.
2. Ange Kyrkans Utlandshjälp i sökfältet och klicka på Sök.
3. På den lista som öppnas ska du välja Månadsgåva som faktureringsgrund och klicka på Fortsätt.
4. I fältet Referensnummer ska du ange det referensnummer som du fick via post eller e-post.
5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.
6. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!


POP BANKEN

Logga in på nätbanken.

1. Om du har inte än gjort avtal om e-faktura, kan du göra det under Betalningar –> E-Fakturor.
2. Välj Betalningar –> E-Fakturor –> Beställ E-faktura.
3. Ange Kyrkans Utlandshjälp i sökfältet E-fakturerarens namn och klicka på Sök fakturera.
4. Välj Kyrkans Utlandshjälp.
5. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten samt referensnumret du fått per post eller e-post.
6. Lägg gärna fakturan i automatisk debitering. Då behöver du inte bekräfta den varje månad.
7. Bekräfta avtalet.

Nu är du Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare. Tack för ditt viktiga beslut!