Insamlingen Gemensamt Ansvar

Rebecca Atubo, 12, säger sig tycka bättre om skolan än om att valla djur. Hennes favoritämnen är engelska och matematik. Foto: Tatu Blomqvist/Kyrkans Utlandshjälp
Rebecca Atubo, 12, säger sig tycka bättre om skolan än om att valla djur. Hennes favoritämnen är engelska och matematik. Foto: Tatu Blomqvist/Kyrkans Utlandshjälp

Gemensamt Ansvar 2019 stöder utbildning för barn och unga

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder de mest utsatta barnens skolgång genom insamlingen som börjar den 3 februari.

Möjligheten till utbildning är det enda hoppet till en bättre framtid för barn och unga. Skolgången skapar trygghet och rutiner i vardagen.

År 2019 riktas insamlingens intäkter bland annat till Kenyas fattigaste område, Turkana. Där är andelen barn och unga som går i skolan betydligt lägre än landets genomsnittsnivå. Av områdets barn och unga i skolåldern går endast kring 60 procent i skolan. Skolavgifter och priset på skolmaterial är för dyrt för många av familjerna.

Genom insamlingens intäkter samarbetar KUH med pastoralistfamiljer. De får höra om nyttan med utbildning och de uppmuntras att anmäla sina barn till skolan.

”Utbildning är den hållbaraste formen av utvecklingssamarbete. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att världens fattigaste människor ska ha en möjlighet till den utbildning de behöver. Vi stöder särskilt barn, unga och kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. Vi hjälper också barn och unga som avbrutit sin skolgång att återvända till skolan, och utvecklar därtill studiehandledningen, yrkesutbildningen och företagande”, säger KUH:S verksamhetsledare Jouni Hemberg.

Insamlingen Gemensamt Ansvar:

  • stöder skolgången för de mest utsatta och uppmuntrar dem som avbrutit skolgången att återvända till skolan
  • stöder företagsamma elevers skolgång ekonomiskt
  • delar ut skolmaterial och hygienartiklar åt eleverna
  • bygger vattensystem åt skolorna så att barnen får dricka och tvätta sina händer
  • utbildar fler kompetenta lärare till glesbygder.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier.

Delta i insamlingen

Sänd ett SMS till numret 16588

Skriv i meddelandefältet
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)

Mobildonation

  • MobilePay 85050
  • Siirto 040 700 9902
Direkta kontonummer

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Ring

0600 1 5005 (5,09 € / samtal+lpa)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lpa)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lpa)

Mera information om insamlingen finns på sidan gemensamtansvar.fi.

Insamlingstillstånd RA/2017/785, gäller 1.9.2017–31.8.2019, Finland utom Åland, beviljat av Polisstyrelsen 18.8.2017. Insamlingstillstånd ÅLR 2018/4641, gäller 1.9.2018 – 31.8.2019, Åland, beviljat av Ålands landskapsregering 6.6.2018.