Utmana din kandidat att verka för utbildning för världens unga!

En högklassig utbildning är hörnstenen i jämlikhet och demokrati. Utbildning ger oss den kunskap och de färdigheter som behövs för att möta varandra jämlikt och med respekt – runt om i världen.

Alla har inte samma möjligheter att få undervisning av hög kvalitet. Uppskattningsvis upp till 60 procent av världens barn och unga lär sig inte ens baskunskaper i skolan. Att bygga en gemensam rättvisare värld lyckas bara om de får möjlighet att lära sig.

Finland har enorm kompetens inom utbildning, som vi måste utnyttja också i utvecklingssamarbete.

För tillfället är inte utbildning ett huvudtema i det finländska utvecklingssamarbetet. Finland riktar inte heller en betydande andel av sina resurser för utvecklingssamarbete till utbildning.

Vårens riksdagsval ger en möjlighet att rösta för mänsklighet och jämlikhet.

Vi utmanar dig att stå upp för jämlikhet och barns och ungdomars rätt till utbildning över hela värden!

Skicka detta meddelande till din egen riksdagsvalskandidat:

Bästa riksdagsvalskandidat,

varje barn och ungdom har rätt till högklassig utbildning. Finländsk utbildningskompetens uppskattas i världen.

För tillfället är inte utbildning ett huvudtema i det finländska utvecklingssamarbetet, och Finland riktar inte heller en betydande andel av sina resurser för utvecklingssamarbete till utbildning.

Finland har enorm kompetens inom utbildning, som vi måste utnyttja också i utvecklingssamarbete.

Jag vill att

  • utbildning lyfts fram som ett av huvudtemana i den finländska utvecklingspolitiken,
  • den årliga finansieringen av utvecklingssamarbete som riktas till utbildning utökas till minst 100 miljoner euro[1], och
  • rätten till utbildning förverkligas också i katastrof- och konfliktsituationer med tillräcklig resursering av humanitär hjälp.

Utbildning är till för alla. Visst är det här viktigt också för dig?

Med vänliga hälsningar,

Namn och ort

 

[1] Åren 2006–2016 har den stannat på 5–9 procent och varit 30–55 miljoner euro per år.