Allmän

 • Vårt stöd behövs nu mer än någonsin

  Vårt stöd behövs nu mer än någonsin Det i juni publicerade regeringsprogrammet innehåller planer på betydande nedskärningar i utvecklingssamarbetet, vilket skulle ha stora konsekvenser globalt och i Finland.  Från 1990 till 2015 minskade antalet människor som lever i extrem fattigdom med nästan två tredjedelar, en otrolig bedrift på bara 25 år.  Förutom det halverades barnadödligheten […]

 • Det finns hopp också under stora kriser

  Det finns hopp också under stora kriser ÅR 2022 VAR OMSKAKANDE. Stora kriser fick oss att ifrågasätta vår världsbild och invanda verksamhetssätt på ett bredare plan än någonsin tidigare. Det lönar sig inte att jämföra kriser och den smärta de orsakar. Nöd och smärta är likvärdiga erfarenheter oavsett orsak eller plats. I samtal med experter […]

 • Att skapa inkluderande lokalförvaltning i Somalia

  Att skapa inkluderande lokalförvaltning i Somalia I samarbete med nätverket Somali Peace Line och ministeriet för kvinnor, mänskliga rättigheter och utveckling främjade vi kvinnors deltagande i lokala val i sydväst och staten Hirshabelle och förespråkade en kvot på 30 procent kvinnor. ÖVER TRE DECENNIER av konflikter har lett till fattigdom i Somalia. Största delen av […]

 • Jag gav pengar, jag läste nyheterna – vad kan jag göra nu?

  Jag gav pengar, jag läste nyheterna – vad kan jag göra nu? Kriget i Ukraina har pågått i flera veckor redan. Bilderna som synts i nyheterna har varit råa och det har också den information som förmedlats från konflikten varit. RÄDSLA OCH SORG förlamar, men samtidigt har de känslorna fått finländare att ta tag i […]

 • Kvinnor och flickor står i fokus för vårt pandemiarbete

  Kvinnor och flickor står i fokus för vårt pandemiarbete  Efter utlysningen av coronarestriktionerna förstod vi att barnäktenskap skulle bli en utmaning i våra arbetsområden i Nepal, skriver programkoordinator Deepika Naidu. Våldet mot kvinnor ökade och mammor och systrar gjorde mer hushållsarbete än tidigare. En del flickor slutade i skolan och allt fler barn tvingades till giftermål. Covid-19-pandemin påverkade allas liv, men konsekvenserna av skol- […]

 • Utbildning skapar trygghet och inger hopp mitt i katastrofer

  Utbildning skapar trygghet och inger hopp mitt i katastrofer   Utbildning är ett kraftfullt sätt att avsluta den onda spiral som orsakas av fattigdom och oroligheter, skriver regionchef för Mellanöstern Ashraf Yacoub. Under de tio år som konflikten i Syrien pågått har miljontals syrier varit tvungna att lämna sina hem och söka skydd på andra håll i landet. De lider av brist på mat och har inte möjligheter till utkomst eller […]

 • Kriserna blir en språngbräda till bättre tider

  Kriserna blir en språngbräda till bättre tider Den långsiktiga målsättningen för utvecklingssamarbetet är att hjälpa hela samhällen att resa sig så stadiga att de i framtiden klarar sig utan hjälp, skriver sakkunnig inom kommunikation Ulriikka Myöhänen. När jag skriver detta dominerar Covid-19-pandemin dagspolitiken och nyheterna redan för andra året i rad. Temat är så dominerande […]

 • Coronan lyfte fram våra styrkor

  Coronan lyfte fram våra styrkor Distansskola, karantän, reseförbud. Nedstängda samhällen, inställda evenemang och hundratals distansmöten. Pandemiåret 2020 var mycket exceptionellt också för Kyrkans Utlandshjälp, skriver verksamhetsledare Jouni Hemberg. Situationerna i våra verksamhetsländer har varit svåra också förut. Vi har jobbat mitt bland konflikter, jordbävningar, naturkatastrofer och epidemier. Men ingen av oss hade någon erfarenhet av en […]

 • Barnens skolgång är viktig också mitt i kriserna

  När det är kris är det viktigt att barnen kan gå i skolan och känna sig trygga. Skolorna är i en nyckelposition när det gäller att hindra coronaviruset.

 • Vems fred talar vi om?

  Det finns knappast ett enda tal där ordet ”fred” inte skulle nämnas med medkänsla. Det här gäller såväl FN:s generalförsamling, pensionärsfester i Finland, kvinnoorganisationens möte i Liberia som ett besök hos syrier bosatta i flyktingläger. Jag funderar ofta på om det är ett måste att nämna freden. Är det en sorts artighetsfras eller är vi […]