Allmän

  • Vems fred talar vi om?

    Det finns knappast ett enda tal där ordet ”fred” inte skulle nämnas med medkänsla. Det här gäller såväl FN:s generalförsamling, pensionärsfester i Finland, kvinnoorganisationens möte i Liberia som ett besök hos syrier bosatta i flyktingläger. Jag funderar ofta på om det är ett måste att nämna freden. Är det en sorts artighetsfras eller är vi […]