Ge flickor
en chans
till utbildning

Frågor och svar

Hur hjälper min donation?

Med ditt och andras stöd får flickorna en chans att utbilda sig.

FN är oroad över flickors möjlighet att drömma om framtiden, och det är därför man varje år den 11 oktober firar Internationella flickdagen. Situationen har ytterligare förvärrats av covidpandemin som globalt medfört ett avbrott i skolgången för många.

 

 • Donera med MobilePay:
  Donera med MobilePay till numret 25959
 • SMS-donation:
  Skicka ett SMS: FLICKA (20€) till numret 16499
 • Traditionell banköverföring:
  OP: FI08 5723 0210 0215 51, referensnummer: 6143

Med hjälp av din donation kan Kyrkans Utlandshjälp bl.a.:

 • dela ut skolmaterial och skoluniformer till barn
 • stöda föräldrarnas försörjning så att barnen får möjlighet att gå i skolan
 • upplysa föräldrarna om hur viktigt det är för deras barn att gå i skolan
 • bygga skolor och klassrum och skaffa svarta tavlor, skrivbord, läroböcker och läromedel för skolor

Kyrkans Utlandshjälp försöker se till att barnen kan fortsätta sin skolgång och sitt lärande. När pandemin är över, kommer de flickor som avslutar sina studier att ha beredskap att försörja sig och vara aktiva medlemmar i samhället.

Utbildade kvinnor har bättre förutsättningar att fatta viktiga beslut om sina egna liv och unga kvinnor som utbildats i ett yrke kommer med i arbetslivet och kan försörja sig. Kvinnors utbildnings- och inkomstnivå har en märkbar effekt när det gäller välbefinnandet för familjer och samhällen samt att minska förekomsten av barnäktenskap och att jämna ut befolkningstillväxten.

Hur stor del av min donation går till själva hjälpen?

Av de pengar som doneras till oss går 90% till biståndet.

När du donerar till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte bekymra dig. Vi är i all vår verksamhet så kostnadseffektiva som möjligt och vi siktar på förändringar som har effekt och är långvariga. Men det behövs även stödfunktioner för att vi skall kunna verka effektivt och tillförlitligt.

Av insamlade medel används 10 procent till stödfunktioner såsom administrativa kostnader, medelanskaffningen, kommunikationen och kvalitetskontrollen. Tack vare dessa funktioner kan du lita på att hjälpen effektivt når de barn och familjer som behöver den mest.

 

Hur kan jag vara säker på att min donation går fram?

Lång erfarenhet; sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och evaluering samt noggrann riskhantering utgör grunderna för vår tillförlitliga verksamhet.

Våra projekt planeras noga utgående från de lokala behoven och redan i det skedet kartläggs också riskerna. Vi väljer våra partner med omsorg och vi följer regelbundet och noga upp hur projekten framskrider och hur pengarna används.

Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation beviljats kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard).

Kyrkans Utlandshjälp har nolltolerans när det gäller missbruk av pengar. Denna princip stöds av stränga direktiv för ekonomin och anskaffningarna samt egen intern kontroll och oberoende revision.

DONERA NU