Hjälp
Ukrainas barn

Frågor och svar

Hur hjälper min donation dem som flyr från kriget i Ukraina?

Med hjälp av ditt och andra givares stöd får flyktingarna nödhjälp i form av vatten, mat och väderskydd. Så snart som möjligt kommer även möjlighet till skolgång att ordnas för barnen.

Kriget i Ukraina har drivit otaliga människor på flykt. Vi erbjuder vår hjälp till alla som flyr konflikten och särskilt till dem som har det sämst ställt och som är i störst behov av hjälp. I praktiken består hjälpen av vatten, mat, tvål och andra basförnödenheter.

Vi strävar till att barnen snarast ska få forstätta sin skolgång trots krisen. Skolan ger barnen en känsla av trygghet och ger hopp om ett normalt liv.

 

  • SMS-donation:
    Skicka meddelandet APU20 (20€) eller APU50 (50€) på numret 16499
  • Mobilepay-donation:
    Donera via MobilePay på numret 17110
  • Traditionellt bankgiro:
    Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer: 2943

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälp till de krigsdrabbade människorna som flyr Ukraina i samarbete med sina partnerorganisationer i ACT Alliance.

Hur stor del av min donation går till själva hjälpen?

Av de pengar som doneras till oss går 90% till biståndet.

När du donerar till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte bekymra dig. Vi är i all vår verksamhet så kostnadseffektiva som möjligt och vi siktar på förändringar som har effekt och är långvariga. Men det behövs även stödfunktioner för att vi skall kunna verka effektivt och tillförlitligt.

Av insamlade medel används 10 procent till stödfunktioner såsom administrativa kostnader, medelanskaffningen, kommunikationen och kvalitetskontrollen. Tack vare dessa funktioner kan du lita på att hjälpen effektivt når de barn och familjer som behöver den mest.

 

Hur kan jag vara säker på att min donation går fram?

Lång erfarenhet; sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och evaluering samt noggrann riskhantering utgör grunderna för vår tillförlitliga verksamhet.

Våra projekt planeras noga utgående från de lokala behoven och redan i det skedet kartläggs också riskerna. Vi väljer våra partner med omsorg och vi följer regelbundet och noga upp hur projekten framskrider och hur pengarna används.

Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation beviljats kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard).

Kyrkans Utlandshjälp har nolltolerans när det gäller missbruk av pengar. Denna princip stöds av stränga direktiv för ekonomin och anskaffningarna samt egen intern kontroll och oberoende revision.

DONERA NU