Hymyilevä mies katsoo kameraan.

Tomi Järvinen vald till verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälps (KUH) styrelse har valt Tomi Järvinen till sin nya verksamhetsledare.

TOMI JÄRVINEN, filosofie doktor och magister i teologi, har fungerat som KUH:s vice verksamhetsledare och direktör för strategisk utveckling sedan april 2021. Han kom till KUH år 2013 med en gedigen erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete i synnerhet i Afrika med ledningsuppgifter för bland annat World Vision och Fida International. Järvinen har varit KUH:s tf. verksamhetsledare sedan slutet av oktober när tidigare verksamhetsledare Jouni Hemberg meddelade att han går i pension.


Järvinen tillträder officiellt den 1 januari 2023.


”Jag är glad och tagen över att ha blivit vald. Kyrkans Utlandshjälp grundades efter andra världskriget för att koordinera omvärldens hjälp till Finland. Över en kort tid växte den som blev hjälpt till den som hjälper. Idag kan vi i Finland vara stolta över att vara den axel som andra kan luta sig mot”, säger Järvinen


KUH:s styrelses arbetsgrupp fattade sitt beslut efter en öppen ansökningsprocess med över 30 ansökningar och 4 intervjuade kandidater till tjänsten.


”Efter en grundlig process är vi glada över beslutet och säkra att Kyrkans Utlandshjälp fortsättningsvis är i goda händer”, säger KUH:s styrelseordförande Tarja Kantola.


”Tomi har förutom starkt ledarskap också omfattande kunskap om KUH:s teman, såsom utbildning, och en lång erfarenhet från gräsrotsnivå i framför allt länder i Afrika. Han vet väldigt bra i hurdana utmanande omständigheter världens mest utsatta människor lever och KUH:s personal arbetar.”

KUH arbetar för människovärdet och mänskliga rättigheter

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation inom internationell hjälp. Förutom kontoret i Helsingfors har KUH landskontor i 12 länder i Afrika, Sydostasien, Mellanöstern och Europa där KUH i år grundade ett kontor för hjälparbetet i Ukraina. Kyrkans Utlandshjälp förverkligar Finlands evangelisk-lutherska kyrkas internationella diakoni.


”På senaste tiden har kriget i Ukraina för finländare konkretiserat innebörden av den nöd vi ser miljoner människor leva i på de områden vi arbetar. Våra anställda arbetar hårt för att försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, i enlighet med vår mission: För människovärdet. Det här budskapet vill vi lyfta fram också under det kommande riksdagsvalet i Finland. Vår kommande regering måste ta på allvar det faktum att vår tids utmaningar kräver att vi blickar utanför vårt lands gränser”, säger Järvinen.


”Nu om någonsin vill vi vara en kanal för att förverkliga det här arbetet. Kyrkan och församlingarna, privata givare, företag, utrikesministeriet och ett ökande antal internationella understödsorganisationer utgör förutsättningen för vår verksamhet. Vi arbetar också i fortsättningen för att vara en pålitlig och effektiv kanal till det vi sist och slutligen vill allra mest – vara medmänniskor för varandra.”

Mer information:

Tarja Kantola, styrelseordförande, KUH
tarja.kantola@kirkonulkomaanapu.fi, +358 50 555 0833


Tomi Järvinen, verksamhetsledare fr.om. 1.1.2023
tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi, +358 406 418 209