Nedskärningarna i biståndet drabbar Utlandshjälpens utvecklingssamarbete hårt. Över 300 000 människors liv påverkas.

Utrikesministeriet gav tidigare under sommaren beskedet att man ämnar skära ned utvecklingssamarbetets programstöd till Kyrkans Utlandshjälp med uppemot 4,3 miljoner. Det är en minskning med 43 procent från stödet för år 2015. Det innebär att över 300 000 människor mister den hjälp och det stöd de nu får.

Vilka nedskärningarna i det humanitära biståndet blir, återstår att se. Om de sker med samma procent som i utvecklingssamarbetet, betyder det att ytterligare 100 000 människor som dessutom befinner sig mitt i en humanitär kris, blir utan hjälp. Vid Utlandshjälpen befarar man att nedskärningarna i värsta fall kan uppgå till 6-8 miljoner euro sammanlagt.

”Vi har inte ännu beslutat var vi skär ned i verksamheten. Men vi vet att nedskärningarna i stödet till oss är så stort, att det de kommer att drabba över 400 000 människor i utvecklingsländerna”, berättar Utlandshjälpens verksamhetsledare Jouni Hemberg.

”Utlandshjälpen verkar i många av världens bräckligaste stater såsom Syrien, Eritrea, Somalien, Sydsudan och Myanmar. Många av världens flyktingar har flytt från dessa länder. När vi tvingas avsluta våra program ökar trycket bland dem som ännu är kvar att söka trygghet och utkomst någon annanstans”, konstaterar Hemberg.

Största delen av dem som drabbas av nedskärningarna är kvinnor, ungdomar och barn. Nedskärningarna inverkar särskilt på de mest sårbara familjernas utkomstmöjligheter och möjligheter att låta barnen gå i skola. Nedskärningarna gör även omgivningen och livsmiljön otryggare och instabilare.

På de direkta följderna av nedskärningarna följer dessutom andra konsekvenser: utvecklingsarbetet lider och de resultat man redan uppnått går förlorade. Påbörjade projekt kan inte slutföras.

I praktiken betyder nedskärningarna att Utlandshjälpen tvingas upphöra med sitt arbete i 5-7 länder av de 20 länder man arbetar i. Betydande nedskärningar i personalstyrkan kan inte heller undvikas.

”Eftersom nedskärningarna sker så snabbt och vårt arbete därmed avstannar, betyder det att tiotals år av arbete rinner ut i sanden”, konstaterar Hemberg.

”Jag är besviken över att man i nedskärningarna inte beaktat kvaliteten, effektiviteten och transparensen i vårt arbete utan allt sker med osthyveln som redskap.”

Kyrkans Utlandshjälp är en internationellt uppskattad aktör. Vid Utlandshjälpen arbetar ca 300 personer i Finland och ute i världen. Budgeten för år 2015 är ca 40 miljoner euro. Utlandshjälpen samarbetar bland annat med flera regeringar och FN-organisationer. Utlandshjälpens och det finländska biståndets trovärdighet är nu i fara.

Tilläggsinformation:
Jouni Hemberg, verksamhetsledare.  050 325 9579, jouni.hemberg@kyrkansutlandshjalp.fi