Kyrkans Utlandshjälp beviljar 220 000 euro för att stödja familjer i Östra Jerusalem och på Västbanken

Kaupunkikuvaa Länsirannalta. Kuvassa nainen kävelee talojen välissä lapsi sylissään.
En kvinna bar ett barn i sina armar i staden Jenin på Västbanken i slutet av november. BILD: LEHTIKUVA/NASSER ISHTAYEH/SOPA IMAGES/SIPA

Efter katastrofen i Gaza har den humanitära situationen försvagats också på andra palestinska områden. Kyrkans Utlandshjälp betonar psykosocialt stöd, skydd av barn i en humanitär kris, samt utbildning av lärare för distansundervisning i Västra Jerusalem och på Västbanken.

KYRKANS UTLANDSHJÄLP (KUH) beviljar 220 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa krigsdrabbade familjer i Östra Jerusalem och på Västbanken. Arbetet fokuserar på psykosocialt stöd, skydd av barn i en humanitär kris, samt lärarnas distansundervisningsfärdigheter. Dessutom har KUH som mål att stödja familjer som förlorat sin inkomst på grund av krisen.

”Vid sidan av den mycket utmanande situationen i Gaza, lider även familjer i Östra Jerusalem och på Västbanken av en stor humanitär kris. På grund av våldet i området är barnen traumatiserade och rädda. Den psykiska bördan är stor”, säger Sabina Bergholm, landschef för Kyrkans Utlandshjälp.

Den humanitära situationen i de palestinska områdena har försämrats märkbart sedan den 7 oktober 2023, då terrororganisationen Hamas attackerade Israel och tog gisslan. Sedan dess har Israel attackerat Gaza både genom lufträder och markoffensiv.

Den svåra situationen på Gazaremsan påverkar livet för familjer även på Västbanken och i Östra Jerusalem. Mängden tvångsöverföringar av palestinier, våld mot palestinierna och demoleringar av deras hem har ökat markant. Gränserna för de palestinska områdena har stängts, vilket gör att många familjer har förlorat sin inkomst, samtidigt som varor inte kan föras över gränsen som tidigare.

Arbetet fokuserar på barns och familjers psykosociala välbefinnande

Kyrkans Utlandshjälp har arbetat för likvärdig utbildning av hög kvalitet på Västbanken och i Östra Jerusalem i flera år. Kriget har gjort det mycket svårare för barn att gå i skolan och leva en i trygg vardag.

”I Östra Jerusalem och på Västbanken har krisen lett till att barn inte kan gå i skolan, eller att vägen till skolan är osäker. Skolorna i området har övergått till distansundervisning, antingen helt eller till största delen. Barnen har nu sämre möjligheter att lära sig. Därför behöver lärarna på området få stöd i att organisera distansundervisning”, säger Bergholm.

Målet för Kyrkans Utlandshjälp och dess lokala samarbetsorganisationer är att stödja barns psykosociala välbefinnande mitt i en kris. I kristider är skolan en naturlig plats att föra samman samhället och hantera trauman. Lärare på Västbanken och Östra Jerusalem kommer att få stöd att organisera distansundervisning och för att undervisa och hantera traumatiserade barn i den nya situationen.

Utbildningarna anordnas i samarbete med lokala professionella lärare och finska volontärer från Lärare utan gränser.

KUH söker ständigt nya sätt att hjälpa

I slutet av oktober skickade Kyrkans Utlandshjälp en expert på humanitärt bistånd till Mellanöstern för att samla information om hur organisationen bäst skulle kunna hjälpa människor i nöd. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för närvarande inte i Gaza.

”Det har varit mycket svårt att få information om situationen i Gaza, och endast ett fåtal organisationer har kunnat leverera hjälp till Gaza. Målet för Kyrkans Ulandshjälp är att också i framtiden effektivera vårt hjälparbete med säkerheten i åtanke, och så att vi kan försäkra oss om att hjälpen når de mest utsatta, säger Marja Jörgensen, chef för internationellt arbete på KUH.

Den humanitära situationen i Gaza är katastrofal. Gazas myndigheter och FN:s humanitära organisation (OCHA) uppger att upp till 15 000 civila dött under kriget. Av Gazas 2,2 miljoner invånare har 1,8 miljoner varit tvungna att lämna sina hem och blivit interna flyktingar.

Du kan hjälpa genom att ge en gåva:

Kyrkans Utlandshjälp har öppnat en nödhjälpsinsamling för att se till att barn kan fortsätta gå i skolan på Västbanken och i Östra Jerusalem. Du kan delta i insamlingen:

På vår hemsida

MobilePay till 85404

Via banköverföring till kontot FI08 5723 0210 0215 51, referensnummer 8170.

Mediaförfrågningar:

Landschef Sabina Bergholm, sabina.bergholm@kua.fi, +358 40 669 3930

Direktör för internationellt arbete, Marja Jörgensen, marja.jorgensen@kua.fi, +358 50 567 0464

Kommunikationsexpert Ulriikka Myöhänen ulriikka.myohanen@kua.fi, +358 50 576 7948

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största internationella hjälporganisation. Vi är en partnerorganisation till Utrikesministeriet och en av grundarna av ACT-alliansen, ett internationellt biståndsnätverk av kyrkor, samt en del av ett stort internationellt samarbetsnätverk.