Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kör i gång: Insamlingen stöder barn och unga som lider av coronans följder

Två unga kvinnor som sitter vid en skolbänk.
I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda. Bild: Antti Yrjönen/KUH

År 2022 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar barn och unga som lider av coronapandemins följder. 60 procent av intäkterna från insamlingen som börjar söndagen den 6 februari går via Kyrkans Utlandshjälp till att stöda människor i världens katastrofområden.

KAMPANJTEMAT FÖR ÅRETS INSAMLING ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av nöd och hopplöshet som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt i Finland och globalt.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond och 40 procent till att stöda barn och unga i Finland genom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. Coronapandemin har ökat upplevelsen av ensamhet och hopplöshet bland de unga.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen

Stöd för de ungas skolgång i krisområden

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer.

I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat utkomstmöjligheterna för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp med stöd av insamlingen Gemensamt Ansvar i de mest utsatta samhällena för att förbättra familjers livsmedelsförsörjning och utkomstmöjligheter. Inom ramen för utkomstprogrammet som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också stöda barn och unga som återvänt från Uganda med kontantstöd som bland annat hjälper familjerna med skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 17.55.


Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022


Twitter, Facebook, Instagram


Mer information:

  • Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst, 040 660 2964, eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi
  • Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp, 040 143 4464, erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi
  • Anna Hälli, biskopens specialmedarbetare, 050 501 2748, anna.halli[a]evl.fi

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.
Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank