Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 inleds i dag – medlen används för att stöda mindre bemedlade äldre

I dag inleds Gemensamt Ansvar-insamlingen som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden, och insamlingen presenterar Kyrkans Utlandshjälps arbete i flyktingbosättningar i Uganda.  

”I katastrofhjälpen är det särskilt viktigt att beakta de äldre. När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, säger Jouni Hemberg som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp. 

Den centrala principen för solidaritet och medmänsklighet är att man hjälper dem som har det svårt och är mest utsatta. Gemensamt Ansvar grundades efter krigen och hjälpte till en början vårt eget land att återhämta sig efter följderna av kriget. Finland var då mottagare av hjälp från utlandet. Välståndet i vårt land ökade och den sociala tryggheten blev mer omfattande. Sedan 1963 har intäkterna från insamlingen styrts också till utvecklingsländer. 

”Gemensamt Ansvar innebär att vi kan se utanför vår egen bubbla och vårt lands gränser. Vi måste ha vilja att också värna om dem som lever ett torftigt liv fullt av svårigheter i världens allra mest utsatta länder. Coronaepidemin har varit en mycket hård prövning för de äldre i dessa länder”, säger socialrådet Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar. 

40 procent av intäkterna går till inhemskt arbete 

Överskuldsättningen bland äldre har ökat i vårt land, framför allt bland kvinnor. Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Denna grupp är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.  

Ekonomisk knapphet har följdverkningar, framför allt kan den leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat. Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet. 

40 procent av intäkterna riktas till insamlingsmål i Finland. 

Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är förman för Gemensamt Ansvar 2021.  Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 20.24. 

#gemensamtansvar2021 

Twitter Facebook Instagram 

yhteisvastuu.fi 

Mer information: 

  • sakkunnig inom kommunikation Noora Pohjanheimo, Kyrkans Utlandshjälp
    noora.pohjanheimo@kirkonulkomaanapu.fi 
  • kommunikationschef Leena Piirto, Kyrktjänst rf leena.piirto@kirkkopalvelut.fi 040 182 7264 
  • kommunikationsplanerare Sirpa Seppä, Kyrktjänst rf sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi 040 579 7290 
  • verksamhetsledare Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp, jouni.hemberg@kirkonulkomaanapu.fi 050 325 9579

    Bilder: 

  • Bildmaterial och logon för Gemensamt Ansvar 2021 kan fritt laddas ned från bildbanken
  • Bilder från Gemensamt Ansvars internationella exempelland Uganda 2021 kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

 

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

 

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisationen som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. www.kyrkansutlandshjalp.fi 

Gemensamt Ansvar organiseras på riksplanet av Kyrktjänst rf som producerar välfärds- och utbildningstjänster samt arbetar för välgörenhet. Dessutom är Kyrktjänst en rikstäckande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristliga aktörer. På utbildningscentret Seurakuntaopisto erbjuder Kyrktjänst årligen yrkesutbildning för 3 500 studerande. Seurakuntaopisto är den största utbildningsanstalten för fritt bildningsarbete i Finland och i kortkurserna deltar tusentals studerande varje år. Valona-hyvinvointi erbjuder tjänster inom småbarnspedagogik, barnskydd och äldreservice. Vi organiserar insamlingen Gemensamt Ansvar samt välgörenhetstjänsterna Kotimaanapu, Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Dessutom ordnar vi Kyrkodagarna och Vägkyrkoverksamheten. Vi utför mångsidigt projekt- och utvecklingsarbete. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett företag som bedriver förlagsverksamhet och erbjuder professionella kommunikationstjänster. Kyrktjänst har 412 anställda och har som medlemmar 318 församlingar och 81 organisationer. År 2019 hade Kyrktjänst en omsättning  38,1 miljoner euro.