Flyktingarna blev rörda av president Tarja Halonens besök: Glöm inte oss

President Tarja Halonen fick ett ivrigt mottagande av flyktingarna på lägret Za’atari i Jordanien. Med besöket ville hon visa sitt stöd för KUH:s arbete med syrierna.

Text: Olli Pitkänen, foto: Mohammed Barhoum

Det går som en elektrisk stöt genom flickornas fotbollsträning när Tarja Halonen dyker upp vid sidan av planen. En kvinnlig president är ingen vanlig syn i Mellanöstern och flickorna vill visa upp sina talanger.

Flyktingarna i Za’atari har säkert aldrig fotat en gäst lika mycket.

”Tänk vilken betydelse det har för en 8-årig flyktingflickas självkänsla när hon får spela fotboll på flyktinglägret och märker att hon är lika bra som sin bror”, funderar Halonen.

”Förhoppningsvis får hon en bra framtid.”

Tytöt halusivat tehdä vaikutuksen vierailijoihin KUA:n jalkapallokentällä Za'atarissa. Kuva Mohammed Barhoun

Flickorna ville imponera på besökarna på KUH:s fotbollsplan i Za’atari. Foto: Mohammed Barhoum

Halonen besökte Za’ataris flyktingläger mitt i den jordanska öknen förra veckan. Resans målsättning var att uppdatera presidenten på flyktingarnas läge i Syrien och att samtidigt för egen del stöda arbetet som Kyrkans utlandshjälp (KUH) gör.

I besöket deltog också KUH:s styrelseordförande Tarja Kantola samt Matti Lassila som är Finlands ambassadör i Beirut.

Det bor 80 000 flyktingar i lägret som grundades för sex år sedan. Fastän man inte längre tar emot några nya flyktingar växer befolkningen varje vecka med 70–80 nyfödda barn. KUH:s verksamhet i Za’atari startade i början av 2013. På flyktinglägret har KUH blivit känt för bland annat sin cirkusskola vars akrobater och clowner också imponerade på Halonen.

Presidenten deltog också i kurser i engelska, musik och IT. Eleverna på frisörkursen hade gärna klippt och stylat håret på Halonen och hennes följe.

Halonen anser att det är viktigt att utbildnings- och hobbyverksamheten fortsätter.

”Utbildningarna, arbetstillfällena och hobbyverksamheten som KUH erbjuder har en betydande inverkan på flyktingarnas självkänsla och därför bör man fortsätta med dem”, säger hon.

Finländska företag kunde vara till nytta i krisen

Det har blivit allt svårare att försäkra finansiering till arbetet med flyktingkrisen. Halonen sörjer att medborgarorganisationernas finansiering sjunkit avsevärt i Finland. Fastän politikerna i sina tal har betonat att situationen i första hand bör skötas i länderna dit flyktingarna kommit har man ändå inte beviljat tillräcklig finansiering för det. Finland borde inte heller returnera flyktingar till sina hemländer om det inte finns förutsättningar för ett människovärdigt liv.

I Za’atari ser Halonen också många möjligheter för finländska företag att skapa innovativa lösningar för att förbättra omständigheterna på lägret. Hon nämner till exempel containrarna som familjerna bor i.

”De är kalla på vintern och heta på sommaren. Kanske det skulle finnas en marknadsnisch för finländska träkonstruktioner, företagen kunde skapa boendelösningar för flyktingarna”, funderar hon.

”Finländska företag är ofta för försiktiga och fördomsfulla när de marknadsför sig själva till krisområden.”

Za'atarissa sekä asutaan että opiskellaan työmaakonteissa. Kuvassa Tarja Halonen vierailee lasten ja nuorten englannintunnilla. Kuva: Mohammed Barhoun

I Za’atari används byggcontainrar för både boende och studier. På bilden besöker Tarja Halonen barn och ungdomar som deltar i en lektion i engelska. Foto: Mohammed Barhoum

Syrier har redan börjat återvända från Jordanien till Syrien, men enligt FN är det inte ännu säkert att återvända. Kriget har pågått i snart sju år och landets infrastruktur har trasats sönder. Striderna fortsätter fortfarande runtom i landet. Under den senaste tiden har FN och internationella organisationer uttryckt sin chock över de bombningar som riktats mot civila i östra Ghouta.

Flyktingarnas budskap under mötena och fotona med presidenten var riktade till hela Finland: glöm inte oss.

”Vi borde erbjuda flyktingarna ljus och värme”, konstaterar Halonen.

Skribenten är regional programchef för KUH i Mellanöstern.

Läs mer om KUH:s arbete i Jordanien här.

Sirkuskoululaiset järjestivät esityksen presidentin vierailun kunniaksi. Kuva: Mohammed Barhoun

Deltagarna i cirkusskolan ordnade en visning för att hedra presidentens besök. Foto: Mohammed Barhoum

Tarja Halonen seuraamassa innokaita parturiopiskelijoita. Kuva: Mohammed Barhoun

Tarja Halonen följer ivriga frisörstuderande i sitt arbete. Foto: Mohammed Barhoum