Turku Acoustic och Kyrkans Utlandshjälp

Välgörenhetskonsert till förmån för kampanjen Bäddat för katastrof

Mera information: http://turkuacoustic.info/