Maailma Kylässä – Världen i byn – World Village Festival

24.–25.5.2014  Maailma Kylässä – Världen i byn – World Village Festival ,Kajsaniemiparken, Helsingfors

Mera information http://www.maailmakylassa.fi/svenska