Kale-klubi och Kyrkans Utlandshjälp

Jukka Leppilampi vid Drumsö kyrka

Mera info från denna länk (på finska)