Herättäjäjuhlat i Lappo

4.–6.7.2014 Herättäjäjuhlat i Lappo

Mera information: http://www.h-y.fi/juhlat (på finska)