Från fientlighet till försoning

13.8.2015 Lärkkulla, Karis

Hatretoriken har ökat märkbart på sociala medier och ute i världen ökar den våldsamma extremismen. Också finländska unga har begett sig till världens oroshärdar för att strida.

Frågan hur vi kan förebygga detta och visa på fredligare väg, är brännande aktuell. Har myndigheter, organisationer och samfund de färdigheter och den beredskap som krävs och på vilka värderingar vilar det frivilliga förebyggande arbetet?

Stiftsgården Lärkkulla och Kyrkans Utlandshjälp anordnar ett två dagars seminarium kring dessa frågeställningar. Seminariet är ämnat för var och en som finner frågeställningarna intressanta och viktiga.

Seminarieavgiften vilken inkluderar kost och logi, är 95 euro med logi i dubbelrum och 130 euro med logi i enkelrum. Utan logi är avgiften 60 euro.

Läs mera om programmet.

Välkommen!