Pilvi Ahtinen hjälpte skolavhoppare tillbaka till skolan i Uganda 

För Pilvi Ahtinen, som jobbade i Uganda via nätverket Lärare utan gränser, var det svåraste att se i hurudana förhållanden flyktingbarnen lever och hur osäker mångas framtid är. Det mest givande med upplevelsen var att bevittna hur skolavhoppare tack vare det egna arbetet återvände till skolbänken.

När man under den två kilometer långa vägen till jobbet tiotals gånger får frågan ”hur mår du?”, vet man att man är någon annanstans än i Finland.  I östafrikanska Uganda är det en del av vardagen att utbyta nyheter. Den vardagen fick Pilvi Ahtinen, som jobbar som handarbetslärare i Arabia grundskola i Helsingfors, dyka in i under sin tid som volontär för nätverket Lärare utan gränser (LUG).  

Ahtinen hade följt med nätverkets verksamhet under flera år innan hon hösten 2021 bestämde sig för att själv också ansöka om att vara med. LUG fungerar under Kyrkans Utlandshjälp.  Ahtinen blev uttagen som volontär till det danska projektet Learning Through Play i Uganda , finansierat av LEGO Foundation och som i enlighet med namnet fokuserade på inlärning via lek.   

AHTINENS och hela projektets målsättning var att locka skolavhoppare tillbaka till skolan i Bidibidi, en flyktingbosättning på 270 000 invånare i norra Uganda.  Jobb fanns att göra, för skolorna var stängda i två år på grund av coronapandemin. Ofta startade bilen redan i arla morgonstund mot en ny by där man satte upp LEGO Foundations tält för åtta veckor åt gången.   

Ahtinen besökte också tillsammans med sina lokala lärarkollegor människors hem för att locka vuxna och barn till utbildningar. 

”Det var utmanande eftersom speciellt barnen som kommit från Sydsudan ofta var traumatiserade av kriget.  De hade kanske förlorat båda sina föräldrar och tvingades kanske försörja sin familj som bestod av ett antal yngre syskon,” beskriver Ahtinen.  

EN AV de största utmaningarna i en ugandisk skola är de extremt stora klasserna, som ibland kan ha upp till 150 elever. Undervisningen blir då ofta föreläsningsaktig och det finns ingen tid för att stöda elever individuellt.  

En av Ahtinens uppgifter var också att hjälpa lärarna att hitta nya sätt att förverkliga en mer aktiv undervisning, där de begränsade undervisningsmaterialen inte blir ett hinder för undervisningen.   

Hon uppmuntrade lärare att aktivera eleverna under lektionerna och att använda redskapen i skolans lekpark bland annat för matematikundervisning. Hon fick ta till kreativitet och problemlösningskunskaper då skolans egna olympiska spel skulle organiseras.; då fick Ahtela chansen att tillämpa sina yrkeskunskaper i ett helt nytt sammanhang.  

Det viktigaste för Ahtela var ändå att hon var en del av skolvärldens vardag och kunde ha konkret inflytande på elever och lärare.  

”Det mest givande var att se hur en skolavhoppare tack vare det jobb jag gjort kom tillbaka till skolbänken.  Jag förstod verkligen vilken betydelse och styrka lärare och en undervisning av hög kvalitet kan ha även om förhållandena är svåra.  Det har gett mig ett nytt perspektiv också på mitt eget undervisande i Finland”. 

Det var meningen att Ahtinen skulle återvända hem till Finland julen 2022 och fortsätta sitt arbete som handarbetslärare, men i Uganda var man så imponerade av vad hon gjort att hon blev ombedd att återvända till landet ännu för vårterminen.  Ahtinen accepterade förslaget och kom slutligen tillbaka till Finland i mars 2023.  

Ahtinen menar att de finländska yrkespedagogerna har mycket att erbjuda världen särskilt då det handlar om innovativa undervisningsmetoder och att aktivt engagera eleverna i undervisningen.  
 
”Ute i världen lär man sig också, till exempel att vara mer närvarande i stunden, möta människor och kasta sig in i situationer”, summerar hon. 

Text: Linda Juntunen