Kvinnornas kamp för skolgång i Raqqa

Aisha hade en hemlig skola, Amina gick i en. Nour är beredd att vänta i timmar vid vägspärrar för att skriva sina prov. Kvinnorna i Raqqa gör allt de kan för att ge sig själva en bättre framtid.

FÖRE KRIGET var staden Raqqa i norra Syrien och de omgivande områdena kända som en modern region som till exempel gynnades av industriinvesteringar. Den vuxna befolkningen var utbildad och barnen studerade.   

Från och med år 2013 började terrororganisationen Isis att kraftigt begränsa Raqqas invånares – särskilt kvinnornas och flickornas – rörelsefrihet och klädsel. Lokalbefolkningen förlorade sina försörjningsmöjligheter: böndernas grödor och handelsmännens varor blev plötsligt terroristernas egendom.   

Bildning var terroristernas största fiende. Terrororganisationens första åtgärd var att stänga skolorna i området. Senare användes de av organisationen som baser, fängelser och tortyrcenter. Terroristerna rekryterade pojkar till sina led. För lärarna ordnade man tillfällen där de måste be om ursäkt för att de verkat som lärare. För många flickor var ödet det grymmaste. Isis organiserade utbildningstillfällen för flickor om hur de skulle erbjuda sina kroppar till krigarna.   

Idag är Kyrkans Utlandshjälp verksamt på landsbygden i Raqqa, som terroristerna lämnade år 2017. I området finns mer än hundra skolor som skadats i striderna och i dem studerar tiotusentals elever. Många har fått sin skolgång avbruten i upp till ett decennium. De olika parterna i konflikten är ännu närvarande i området, och att passera genom kontrollstationer gör livet svårt för skolbarnen. 

Men det finns ljusglimtar att skönja. Lokalbefolkningen – inklusive flickor och kvinnor – har återgått till skolarbetet. I den här artikeln möter vi tre Raqqabor som överlevde terrorismen.   

Aisha är en lärare som drev en hemlig skola under Isis

”Tidigare var kvinnorna i Raqqa aktiva i samhället och engagerade i politiken. Vi levde mer självständigt, och när jag var ung flyttade jag också ensam till en universitetsstad för att studera. 
Terroristerna visste att lärare har stort inflytande. De försökte vinna över lärarna på sin sida så att de skulle locka unga flickor att bli utnyttjade av terroristerna. Jag är verkligen arg över vad de gjorde mot oss.

En syrisk kvinnlig lärare sitter på en stol och skrattar. Han har en telefon i händerna.

I området finns mer än hundra skolor som skadats i striderna och i dem studerar tiotusentals elever. Aisha är en av sex kvinnliga rektorer. 75 procent av lärarna är kvinnor.

I början av Isis-regimen försökte vi fortsätta undervisa. Sedan insåg vi att det också i klassrummen fanns medlemmar ur deras led som rapporterade till sina ledare om vad som lärdes ut. Som svar låste vi dörrarna till vår skola. De bröt upp låsen och stoppade undervisningen. Därefter tog de med sig undervisningsmaterialet.   

I mitten av 2014 var situationen sådan att jag inte hade något annat val än att fortsätta undervisa mina elever i mitt eget hem. Vi var flera kvinnliga lärare och vi drev en hemlig skola i mitt hem under fyra månader. Lektionerna hölls i skift och cirka hundra barn deltog.  När vårt arbete upptäcktes arresterade terroristerna mig och jag förhördes

Jag lurade dem att tro att jag bara hade lärt barnen arabiska och Koranen i stället för engelska, franska och naturvetenskap. De blev glada, bad mig fortsätta och lovade att skaffa lämpligt undervisningsmaterial åt mig. Efter förhören packade jag mina väskor och flydde från staden till landsbygden, och de kunde inte hitta mig. Jag lämnade hela Raqqa-området 2015, och min flykt lyckades i sista stund. Jag gav mig av inför natten och nästa dag meddelade Isis att kvinnor under 50 år inte längre fick lämna sina hem.

Jag tillbringade de närmaste åren på landsbygden i Hama, där det också förekom strider. Under den värsta konflikten kunde jag inte undervisa. Sedan hörde jag att Kyrkans Utlandshjälp hade börjat arbeta i området. KUH organiserade skolreparationer och aktiviteter för eleverna. Jag deltog i en lärarutbildning, och det var en viktig erfarenhet för mig. Jag lärde mig om psykosocialt stöd och nya undervisningsmetoder, till exempel att låta eleverna göra grupparbeten. Mina elevers problemlösningsförmåga förbättrades och de orkade koncentrera sig bättre på undervisningen. 

Före kriget planerade mina elever sin framtid. Under Isis tänkte barnen bara på sin egen säkerhet. Flickor gifte sig unga och fick barn. Nu har vi som pedagoger en stor uppgift framför oss. Vi försöker ändra tankarna hos Isis-erans flickor så att de ska inse att skolgång lönar sig. Isis lärde ut att flickor ska gifta sig och skaffa familj. Vi lär dem att man ska gå på universitetet och skapa sig en framtid. 

Jag återvände till Raqqas landsbygd efter tre år och blev rektor för den här skolan. Jag har bestämt mig för att inte minnas krigsåren. När det gäller historia vill jag bara minnas perioden före 2010 och perioden från 2023 och framåt. Jag blickar inte mot det förflutna längre.” 

18-åriga Nour reser från den kurdiska regionen genom 20 kontrollpunkter till en av Kyrkans Utlandshjälp understödd skola för att delta i slutproven. 

”Mitt första minne av Isis är hur de hindrade oss flickor från att gå i skola och tvingade oss att täcka våra ansikten. Jag gick i andra klass vid den tiden. Vi stannade här under Isis styre i två år. Sedan hittade min pappa en smugglare som hjälpte oss att ta oss till Hama. Där fortsatte jag min skolgång från andra klass. Det var konstigt eftersom jag var äldre än de andra eleverna och ett huvud längre än dem. 

Två tonårsflickor sitter vid sina skrivbord i ett skolklassrum i Syrien och lyssnar på en tredje kvinna med ryggen mot kameran.

18-åriga Nour (mitten) reste till slutprovet genom 20 kontrollpunkter. Han går i skolan med sin syster omväxlande år. 

Vi återvände till Raqqa-området år 2021. Min syster och jag är olika gamla, men på grund av avbrotten i skolgången skulle vi båda gå i årskurs 9. I verkligheten borde jag ha kommit tre år längre i min utbildning. Min pappa har inte tillräckligt med pengar för att skicka oss båda till skolan, så vi turas om att gå i skolan. Min syster gick i skolan först, och nu är det min tur. Min syster har undervisat mig inför de nationella proven. 

Jag bor i en kurdisk region och det finns ingen offentlig skola där jag kan studera. Jag vaknade väldigt tidigt på morgonen och reste hit för att göra slutproven. Resan som i normala fall tar en halvtimme tar nu till och med sex timmar. Det finns 20 kontrollstationer längs vägen. Vid dem ställs många frågor och man måste uppvisa identitetsbevis. 

I morse var jag rädd att jag inte skulle hinna igenom kontrollerna i tid. Det skulle ha inneburit att jag inte hade kunnat göra slutproven och att jag hade missat ytterligare ett år i skolan. Jag anstränger mig mycket eftersom jag vill få ett syriskt avgångsbetyg från skolan. 

Jag vill avsluta skolan, men jag är rädd att min familjs ekonomiska situation kommer att hindra mig från att göra det. Proven i de högre årskurserna är krävande. Jag skulle behöva en lärare och undervisning, att bara studera med min syster räcker inte. Det är dyrt och svårt att resa mellan regionerna.  

Under Isis gifte sig flickor då de var mellan 13 och 15 år gamla. Det blev normalt i min kultur. Jag är nu 18 år och det känns som om jag redan är en oönskad brud. Men jag vill fortsätta mina studier, och min far stöder mig fullt ut. Han vill inte att jag ska gifta mig för ung.” 

Amina, 14, gick i en hemlig skola som drevs av hennes far, men lärde sig inte räkna och skriva förrän flera år senare.

”Jag upplever att min bardom var söndrig. Isis kom när jag var fyra år gammal. Jag minns den tiden som väldigt hemsk och skrämmande. Vi kunde inte sova på nätterna. Jag kunde inte gå ut med min mamma eftersom vi är kvinnor. Om vi behövde något från marknaden var min pappa tvungen att gå och hämta det. 

Jag var 8 år när terroristerna lämnade Raqqa och jag äntligen kunde börja skolan. Jag kunde varken skriva eller räkna, men min pappa som var lärare hjälpte mig. Redan under Isis-eran försökte min far undervisa mig och grannarnas barn i hemlighet. Isis fick reda på det och varnade honom. De försökte också tvinga min far att skicka mig till deras ”skola”, men min far vägrade tvärt.   

En syrisk tjej tittar på kameran och ler i ett skolklassrum.

14-åriga Amina kunde börja skolan två år för sent, men täppte snabbt till luckorna i sin utbildning.

När vi hörde att Isis hade gett sig av gick folk ut på gatorna. Vi tog av oss kläderna som vi hade tvingats bära under deras tid och firade. Vi var verkligen lyckliga när Isis lämnade oss i fred. 

Sedan dess har jag fyllt i luckorna i min utbildning. I morse deltog jag i det nationella provet för niondeklassare. Jag är yngre än de andra deltagarna. Jag är duktig i skolan och får alltid toppbetyg.   

Jag planerar att fortsätta mina studier. Jag är redo att promenera till närmaste flickgymnasium dit det tar 45 minuter att gå. I framtiden vill jag bli barnläkare och hjälpa barn som har varit med om krig. Jag vill stanna i Raqqa eftersom det här är mitt hem.” 

Text: Ulriikka Myöhänen
Bild: Antti Yrjönen
Översättning: Sonja Vuori

Kyrkans Utlandshjälp reparerar skadade skolor i Raqqa och stöder elever och lärare med kontantbidrag. Bland annat har elever och lärare som reser från kurdiska områden för att göra slutprov i skolorna fått bidrag. Arbetet utförs i samarbete med den FN-ledda syriska  humanitära fonden.