Kan man skära ned utvecklingssamarbetet utan att det påverkar finländarnas dagliga liv, Tapio Laakso?    

Tapio Laakso är chef för påverkansarbetet på Kyrkans Utlandshjälp. Han har kontakt med beslutsfattare i Finland och utomlands och försöker få dem att förstå varför man måste satsa på utvecklingssamarbete just nu. I denna artikel besvarar Laakso några skarpa påståenden som också ofta framförs i KUH:s sociala medier. 

Tapio Laakso, till din själ är du aktivist. Vilken var den första orättvisa som du lyckades lösa?  

Hmm. Jag skulle säga att min första lilla politiska seger kom 2009, när Helsingforsregionens Trafik grundades. På den tiden var cyklar inte tillåtna på närtåg, men tack vare min motion fick vi igenom en ettårig försöksperiod. Efter försöksperioden konstaterades att det faktiskt fungerade bra. 

För den som arbetar med påverkansarbete är det mest givande när KUH får pengar eller när en önskad lagändring går igenom.  

Det mest givande är att se hur människor får det bättre när vi står upp för dem och arbetar tillsammans med dem. Det här kan man till exempel se när ett land tillför fler lärare till skolorna genom sin egen budget, och inte bara med hjälp av biståndspengar. Vi arbetar inte för KUH:s, utan för människornas bästa. 

Du sover vanligen ganska bra, men på sistone har du haft mardrömmar om Finlands rykte i världen.  

Finlands rykte är inte det största problemet. Om Finlands beslutsfattare har problem med att förhålla sig till rasism, är det inte ryktet som är viktigast, utan det faktum att vissa människor drabbas av rasism. Det finns mer rasism mot minoriteter, och det är ett problem. Vad beslutsfattarna och ministrarna säger påverkar naturligtvis också Finlands ställning i världen.  

Det är viktigt att Finland är med och beslutar om utbildningsreformer i andra länder, eftersom vi vet allt om utbildning. 

Andra länder måste själva göra sina egna utbildningsreformer. Även om det har varit mycket diskussion också i Finland om problemen i vårt skolsystem, har vi ändå mycket sådan kunskap som vi kan dela med oss av. Det finska utbildningssystemet kan dock inte direkt överföras till ett annat land eftersom samhällena är så olika. 

Du är aktiv på tidigare Twitter, numera X. Du tycker att det är viktigt att den samhälleliga debatten är skarp. 

Som ung aktivist var det ibland den finländska konsensusen som irriterade mig mest. Ibland går det sedan så, att man får vad man bett om. Vårt samhälle skulle just nu må bra av ett litet steg tillbaka mot konsensus, även om jag alltid har varit en anhängare av livlig politisk debatt.  

Man kan skära ned i anslagen för utvecklingssamarbete utan att det påverkar finländarnas dagliga liv. 

Pandemin lärde oss att saker som händer på andra ställen har direkta följder för oss. Om till exempel den globala hälsosäkerheten misslyckas, kan vårt samhälle stängas ner i två år. Tyvärr är Finland och de andra europeiska länderna i beråd att skära ned anslagen för utvecklingssamarbete. Jag är rädd att det i något skede kommer att drabba finländarnas dagliga liv, oavsett om det handlar om ekonomiska följder eller om flyktingar. 

Trots stora ansträngningar störtar världen mot undergång, och det finns inte mycket vi kan göra åt det. 

Jag är optimist. Det sägs ofta att utvecklingssamarbete inte leder någon vart, men det stämmer inte. Jämfört med början av 1990-talet har den extrema fattigdomen i världen minskat, fler barn – och särskilt flickor – går i skolan, och i det stora hela går det mycket bättre i världen. Det som oroar mig är att många av de här indikatorerna på långsiktig utveckling har börjat sjunka under de senaste åren, och konflikterna har också ökat. Men jag anser ändå inte att de här sakerna skulle leda oss i fördärvet på lång sikt. Vi har redan en palett av lösningar på de här problemen, nu borde vi helt enkelt agera. 

Text: Björn Udd 
Översättning: Sonja Vuori 
Photo: Antti Yrjönen