Juhani Branderin kasvokuva, kukkia

Han ifrågasätter manligheten och står upp för kvinnorna

Författaren Juhani Brander har i sina verk skrivit om fattigdom och könsroller. Han vill med sitt eget exempel visa att en man kan vara flera saker – till exempel en främjare av jämställdhet.

Författaren Juhani Brander har i sina verk skrivit om fattigdom och könsroller. Han vill med sitt eget exempel visa att en man kan vara flera saker – till exempel en främjare av jämställdhet.

Mat och annat som hör till livets nödtorft kan kännas som självklarheter för många finländare, men det har inte alltid varit så.

”Man behöver inte gå många generationer bakåt i tiden för att se att vi har levt i extrem brist och fattigdom”, säger Åbobon, författaren Juhani Brander.

Hans roman Amerikka, i vilken ett centralt tema är fattigdom, kom ut i september. Författarens intresse för lottlöshet bottnar i Branders egen familjebakgrund. Detsamma kan man säga om ett annat för författaren viktigt tema, jämställdhet mellan könen.

”Kvinnorna i min släkt har haft mycket potential och begåvning, men de har så att säga fötts och vuxit upp under fel tidsperioder, då det inte direkt funnits möjlighet att förverkliga sig själv. Där finns en enorm mängd bortkastad potential”.

BRANDER behandlade snäva könsnormer i essäsamlingen Miehen kuolema (”Mannens död”) som utkom år 2020 och som orsakade storm på kulturfältet. Det är sällan innehållet i en essäsamling granskas till och med på sportsidorna, men så gick det med bokens frågeställningar om den kultur som intagit ishockeyn.

Bilden av den korrekta manligheten är ofta väldigt snäv. Brander tycker att det är viktigt att bilden kritiseras också av dem som så att säga passar in i den. Han berättar att han själv växte upp i en smal mansroll, vilket orsakat en del vånda.

Även om många saker varit mer möjliga för män än för kvinnor i den finländska kulturen, är det många saker som å andra sidan inte har varit det. En man som yogar eller jobbar inom vården har sannolikt fått höra spydiga kommentarer av andra män. Brander har med sitt eget exempel också velat bredda manlighetens ramar. Numera visar han till exempel mer öppet sin sårbarhet.

”En man kan vara många saker. Jag lyfter tyngder och efter det kan jag gå på operan eller en yogatimme”.

Juhani Brander kasvokuva 2
Juhani Brander

ÄVEN i Finland har vi ojämlikhet och fattigdom, men globalt sätt saknar en del människor grundläggande rättigheter och har inte tillgång till basservice. Av de mest nödställda är en stor del flickor och kvinnor, vilket enligt Brander är en skriande orättvisa.

”Den enda vägen till en jämlik värld är att se till att flickorna och kvinnorna får utbildning och hälsovård. Det är vägen till ett välmående samhälle. Vi måste tro på det och sträva till det”.

För Brander är ett sätt att bygga en mer jämställd värld att fungera som bidragsgivare för Kvinnobanken.

”Det är feminism i praktiken. Prat är billigt, men om vi vill göra världen en mer jämställd plats är det bra att ge av det man har”.

Enligt Brander är donationer ett ypperligt sätt att göra det och han uppmuntrar också andra till det.

”Jag bjuder med alla att hjälpa. Redan en liten summa kan förändra livet för någon annan”.

Text: Markus Silvennoinen