Frön för att inleda ett nytt liv efter jordbävningen i Haiti

Återuppbyggandet efter jordbävningen i Haiti i augusti har framskridit långsamt. Frön och plantor förbättrar livsmedelsförsörjningen för de utsatta och gör det möjligt för dem att få en inkomst.

En förödande jordbävning raserade tiotusentals familjers liv i södra delarna av Haiti i augusti 2021. FN uppskattar att över 650 000 människor är i behov av katastrofhjälp i områdena Grand’Ansen och Nippen.

Återuppbyggandet har varit långsamt på grund av de svåra förhållandena. Hjälpoperationerna har försvårats dels av förstörelsen efter jordbävningen, men också av lokala kriminella gäng som drar nytta av kaoset.

Kyrkans Utlandshjälp stöder utbildning i jordbruksmetoder i Haiti och delar ut fröpaket tillsammans med sin tyska partnerorganisation Diakonie Katastrophenhilfen (DKH) från ACT-alliansen och den lokala organisationen Fondation Nouvelle Grand’Anse (FNGA). Redan 2021 har 813 personer utbildats och 810 jordbrukare har fått fröpaket. Paketen innehåller det som behövs för att odla bland annat paprika och jams. Under projektet ska 1 000 personer utbildas och 1 000 jordbrukare få jordbruksstöd.

Förutom det har organisationerna delat ut kontantstöd till familjer så att de själva kan köpa kokbananssticklingar av lokala jordbrukare. Sticklingshandeln främjar den lokala ekonomin och ger jordbrukarna en inkomst samtidigt som familjerna får möjlighet att själva odla kokbananer till mat.

En man når någonting åt en kvinna som har en säck.
Fembarnsmamman Augustin Magalite hämtade plantor och frön för att odla mat i sin trädgård och trygga familjens uppehälle. Photo: DKH

Frön för en ny start

En av dem som hämtat frön för att få en ny start är fembarnsmamman Augustin Magalite, 47. För hennes familj var hösten sorglig. Magalites make avled nyligen och hennes kusin försvann under jordbävningen från sin egen gård. En annan kusins pojke blev skjuten och har nu allvarliga skador. Ett av Magalites barn skadade sig också under jordbävningen.

“Utan den här hjälpen kunde vi inte odla i vår trädgård i år. Alla pengar vi hade gick till min makes begravning efter att han dog på hösten. Det här kom i precis rätt tid, det är en fläkt av frisk luft”, berättar Magalite efter att hon fått frön och plantor för att trygga familjens matproduktion.

För Magalites familj är naturkatastrofernas förstörelse bekanta. Hurrikanen Matthew som orsakade förödelse på Haiti 2016 förstörde familjens hem. Att bygga upp livet igen är därför onödigt bekant för henne. 

“Nu kan jag odla mat åt mina barn och sälja en del av skörden för att få pengar.”

En man ledar en åsna. Många människor tittar.
Jordbrukaren Dieudonne Victorin hämtade plantor och frön som delades ut till jordbävningens offer med sin åsna. Han hoppas att familjen kan livnära sig bättre med hjälp av dem och också hjälpa andra. Photo: DKH

Den egna trädgården försörjer efter att jordbävningen tog allt

Också Marie Milianne, 53, har haft ett hårt liv. Precis som Magalite är hon en änka med fem barn som byggt upp sitt liv efter hurrikanen 2016. Till skillnad från Magalite hade Milianne fått nödhjälp och ett tak över huvudet.

För Millianne, som livnär sig på jordbruk är en egen trädgård livsviktig. Hon säger att hon delar med sig av sin kunskap till andra som fått plantor och frön som nödhjälp. Milianne hoppas att hon snart får ihopsamlat tillräckligt mycket pengar för att kunna skaffa boskapsdjur.

Fyrabarnspappan och jordbrukaren Dieudonné Victorin, 54, förlorade sitt hem och sin bror i jordbävningen i augusti. Sedan dess har familjen bott i ett tillfälligt skydd de byggt på grannens gård.

“Jag kommer att odla de här fröna för att få skörd. Då kan jag hjälpa mina bröder och systrar”, säger Victorin.

Victorin tror att han kommer att få en bra skörd av fröna han fått i nödhjälp, han är ju en professionell jordbrukare. Han hoppas ändå på att få kontantstöd också för att kunna köpa de saker familjen behöver.

Kyrkans Utlandshjälp har stött hjälpoperationen i Haiti med 200 000 euro ur organisationens katastroffond.

Kyrkans Utlandshjälps partnerorganisationer DKH och FNGA har delat ut skydd för inkvartering och basförnödenheter till 1 005 familjer som akut nödhjälp i Grand’Ansen. Dessutom har 1 005 familjer fått hygienförartiklar. Hjälpen på området fortsätter och tusen familjer för kontantstöd för att köpa livsmedel och föremål som behövs för återuppbyggning.

Förutom kontantstödet har det också grundats 16 lokala lånegrupper som beviljar mikrolån. De här mikrolånen ger 16 500 människor möjlighet att livnära sig och överleva efter jordbävningen.


Text: Elisa Rimaila
Översättning: Björn Udd