10+1 exempel på uthållighet

Förändringar till det bättre sker ofta långsamt och sätter tålamodet på prov – särskilt när ett steg framåt följs av två steg bakåt. Ihärdighet hjälper en att komma över många slags bakslag. 

Text: Anne Salomäki
Illustration: Carla Ladau
Översättning: Sonja Vuori

1 Även när allt är hemskt finns det hopp.

Mitt i en extrem kris kan det vara svårt att bibehålla hoppet. Att hitta sätt att göra det på kräver uthållighet, men människor har tagit sig igenom svåra tider även tidigare. Framtidstro finns exempelvis i Ukraina, där man mitt under pågående krig strävar efter att utveckla samhället, till exempel genom en landsomfattande skolreform. Tanken är att reformen ska ge landet nya kompetenser och i förlängningen ökat välstånd. 

2 Det lönar sig att sträva efter jämställdhet.

Det är ett enormt framsteg för jämställdheten om man kan diversifiera kvinnors inkomstmöjligheter. I många länder är yrkena starkt könssegregerade och yrkesutbildningar har dåligt rykte. Ett ihärdigt jämställdhetsarbete och lokala förebilder spelar en stor roll för att åstadkomma attitydförändringar i patriarkala samhällen som Nepal och många av länderna i Afrika och Mellanöstern. Kvinnors stärkta ställning och försörjningsmöjligheter förbättrar också deras barns ställning och tillgång till utbildning. 

3 Gemenskaper stöder sina medlemmar.

Det finns en enorm kraft i en gemenskap – på gott och ont. I till exempel Somalia har ankomsten av internflyktingar till byar orsakat spänningar och tvister mellan lokalsamhällen, när resurserna redan tidigare varit knappa. Fredlig samexistens kräver uthållighet av alla parter. Hjälporganisationer har bland annat ordnat gemensam utbildning för flyktingbarn och lokala barn, och på så sätt har alla kunnat dra nytta av samexistensen. 

4 Fred kräver ansträngningar.

I till exempel Sydsudan och Somalia har fredsbyggandet tagit lång tid och det har krävts ihärdigt arbete för att kunna förena olika gruppers behov. Man kan mötas av betydande motgångar när man bygger upp lokal samhällsstyrning, till exempel väpnade konflikter. En svår situation kräver att lokala och internationella aktörer kan se helheten trots motgångarna. 

5 Inkomster kan förändra framtiden.

I utvecklingsländer kan det vara svårt att hitta en stabil försörjning, och unga människor som lämnar landsbygden för städerna i jakt på arbete kan hamna i slavliknande förhållanden. KUA:s utbildningsprogram inom kreativa industrier i Kenya är ett exempel på hur utbildning kan bidra till att ändra framtidens riktning. Den snabbt växande unga befolkning kan genom yrkeskunskaper sysselsätta sig själva och kanske även andra. En egen inkomst skapar framtidstro, i motsats till att unga människor exempelvis söker sig till extremistiska organisationer. 

6 Kunskap från forskning hjälper till vid anpassning. 

Till exempel Afrikas horn som ofta drabbas av torka lider redan färdigt av konflikter, och ett förändrat klimat och knappa resurser hotar att förvärra dem ytterligare. Framför allt jordbrukssamhällen kan dra nytta av bland annat nya jordbruksmetoder och nya sorters grödor. Långsiktig forskning och uppföljning behövs för att hitta effektiva anpassningsåtgärder. 

7 En enda person kan göra skillnad.

I Kambodja utvecklade till exempel en volontär från Lärare utan gränser en läsecirkel som hjälpte barn som inte kunde läsa och skriva, och som hade halkat efter i skolan, att lära sig dessa färdigheter på en grundläggande nivå inom några månader. En persons ihärdiga arbete kan i svåra situationer göra stor skillnad lokalt. 

8 Barnen är framtiden.

Att arbeta för barn är att arbeta för hela samhället. Lärarna i många flyktingläger är goda exempel på ihärdighet: även om klassrummet i lägret bara har väggar och någon form av tak, hittar de ändå sätt att undervisa barnen, skapa rutiner och ingjuta framtidstro. I länder som Centralafrikanska republiken kan skolgång rädda ett barn från att tvingas till gruvarbete. I många länder förhindrar skolgång också barnäktenskap.  

9 Inkludering sker inte av sig själv. 

I till exempel Nepal arbetar daliter med farliga jobb under omänskliga förhållanden, och i många länder kan det vara omöjligt för fattiga barn med funktionsnedsättning att gå i skolan. Förändringar i attityder och praktiska förhållanden är nödvändiga. Även små saker, som fungerande sanitetsutrymmen i skolor eller rörelsehjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, kan ha en långtgående betydelse för en människas liv. 

10 Uthållighet ersätter inte pengar…

Men hjälper till när man har mindre att röra sig med. Brist på finansiering är ett kroniskt problem, samtidigt som den tvingar fram innovation. Digitaliseringen har till exempel gjort det möjligt att ta lärarutbildningar till farliga eller svårtillgängliga platser, till och med mitt under en pandemi. De bästa sätten att göra mycket med små medel är att samarbeta med lokala aktörer. 

+1 KUA blickar mot horisonten.

Biståndarbetets arkitektur har förändrats bland annat på grund av kriget i Ukraina, och fokus ligger numera på kortsiktigt humanitärt bistånd snarare än långsiktigt utvecklingssamarbete. Det är viktigt att hjälpa till i akuta nödsituationer, men om fokus ligger på att lägga plåster på stora sår glöms den långsiktiga utvecklingen bort. Med hjälp av bidragsgivarna kan KUA vara med och skapa möjligheter för en bättre framtid. 

Ikali Karvinen, vice verkställande direktör för Kyrkans Utlandshjälp, intervjuades för denna artikel.