Startpeng gör stor skillnad i ungdomars liv

I ett samhälle som lider av en arbetslöshetskris kan förvärvsarbete erbjuda anseende och en förhöjd social ställning.  

DÅ MAN NÄMNER Somalia tänker många på osäkerheten och terrorn som råder i Mogadishu, men det jag mötte i Hargeisa i det området i norra Somalia, som också kallas Somaliland, var någonting helt annat. Det vänliga samhället övertygade mig om att livet är relativt säkert, trots en del omfattande utmaningar som kräver hållbara lösningar. 

Ett av de största problemen är ungdomsarbetslösheten. Ungefär 60 procent av ungdomarna uppskattas vara arbetslösa, och det skapar en grund för oroligheter, missnöje och hopplöshet. Utmaningen är inte låg utbildningsnivå, för en stor del av befolkningen har universitetsutbildning, utan en total avsaknad av arbetsplatser på grund av den utdragna konflikten. 

Därför var det härligt att träffa ungdomarna som fått en startpenning av Kyrkans Utlandshjälp för att starta sina egna företag. Startpenningen på 4 000 dollar, kring 3 650 euro, beviljas till grupper av unga som gått en av våra yrkes- eller företagarutbildningar i området, och som presenterat en trovärdig företagsplan. Ungdomarna jag träffade var alla omåttligt stolta över sina nygrundade företag och fulla hopp för framtiden och detaljerade planer om att utvidga verksamheten. 

STARTPENNINGEN var avgörande för att ungdomarna kunde påbörja sin företagsverksamhet genom att anskaffa symaskiner eller kaffemaskiner. Det var också tydligt att ungdomarna aldrig skulle ha haft en möjlighet att ta steget utan startpenningen. 

Det var speciellt iögonfallande hur det nystartade egna företaget hade inverkat på de unga företagarnas självsäkerhet. Både den unga kvinnan som kunnat visa åt sin frånvarande fader att hon kan stå på egna ben som skräddare, och den unga blinda mannen som är på väg att starta eget kafé, berättade med stor iver hur alla i deras omgivning ser på dem annorlunda nu. Båda två hade tidigare känt sig utstötta, men berättade nu om hur de kände sig accepterade av samhället. För en sådan känsla av tillhörighet är en startpenning ett litet pris. 

Björn Udd är Kyrkans Utlandshjälps kommunikationsspecialist. Björn ansvarar för kommunikationen i Östafrika och är baserad i Nairobi, Kenya. 

Björn Udd

Skribenten

Björn Udd

Kansainvälisen viestinnän asiantuntija / International Communications Specialist