Förändring i attityder till förmån för flickor 

Att ändra på människors inställningar kan verka som något nästintill omöjligt, men under rätt omständigheter kan det lyckas. I Sydsudans kärrmarker har det nu blivit en självklarhet att också flickor ska gå i skola.

NEW FANGAK är en väldigt utsatt stad i norra Sydsudan. Klimatförhållandena är minst sagt svåra, standen får stå ut med regelbunda översvämningar varvat med otrolig hetta och torka. Området har också varit drabbat av de konflikter som är så typiska för Sydsudan. Staden får inte heller mycket stöd av staten, och till exempel skolan som förstördes i strider 2016 står fortfarande oreparerad. 

Förutom detta är staden nu värd för människor som flytt konflikten i Sudan. När kriget där bröt ut för ett drygt år sedan tog sig många sydsudaneser, som tidigare flytt hemlandets konflikter, tillbaka till sina hemorter. Eftersom flyktingarna lämnat Sudan under kaotiska förhållanden har de ofta inget med sig, utan är totalt beroende av stöd från familj och olika hjälporganisationer. 

Trots allt detta finns det ljusglimtar i allt mörker. En av de viktigaste är att fangakborna nu anser att det är viktigt för flickor att få gå i skola. 

För bara tio år sedan var det väldigt ovanligt att flickor gick i skolan. Det berodde bland annat på konfliktspiralerna, och att det inte fanns skolor i närområdet. Få föräldrar ville släppa sina flickor långt bort för att studera, eftersom de var rädda för vad de kunde hamna ut för. Det blev det en självklarhet att flickor inte går i skola. 

DET VAR FINT att se att organisationer som Kyrkans Utlandshjälp har arbetat hårt för att ändra på den inställningen. Genom att grunda skolor nära hemmen har tröskeln att skicka familjens döttrar till skolan försvunnit totalt. Skolvägen kan vara lång och skolans situation svår, men att också flickorna får gå i skola är nu en självklarhet som få föräldrar ifrågasätter. 

Men att endast grunda skolor räcker inte för att få flickor till skolan. Också fattigdom driver familjer till att hålla döttrarna hemma. Ifall familjen inte har tillräckligt med mat är det oftast flickorna som stannar hemma för att hjälpa till med att sköta trädgården, hämta vatten och hjälpa till på andra sätt. 

Därför är det också viktigt att se till att familjerna har en möjlighet att försörja sig. Det kan handla om att dela ut frön så familjerna kan odla i sina trädgårdar, att erbjuda yrkesutbildning av hög kvalitet, eller att stödja lokala fiskare, som i artikeln bredvid.  

Till synes små åtgärder, men åtgärder som kan åstadkomma stora förändringar: åtgärder som kan göra det självklart att också flickor ska gå i skola. 

Björn Udd

Skribenten

Björn Udd

Kansainvälisen viestinnän asiantuntija / International Communications Specialist