MÅNADSGIVANDET ÄR DET
BÄSTA SÄTTET ATT HJÄLPA

MÅNADSGIVANDETÄRDETBÄSTASÄTTETATTHJÄLPA

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

68151405

Hjälp de som flyr från kriget i Ukraina

Med hjälp av ditt och andra givares stöd får flyktingarna nödhjälp i form av vatten, mat och väderskydd. Så snart som möjligt kommer även möjlighet till skolgång att ordnas för barnen.

Annorlunda Gåva® ger glädje åt manga

En Annorlunda Gåva är en immateriell gåva med vilken du kan glädja dina närmaste och samtidigt hjälpa de allra fattigaste familjerna i utvecklingsländerna. Till varje gåva hör ett traditionellt postkort eller ett elektroniskt kort.