Månadsgåvan hjälper de fattigaste familjerna!

Att ge en Annorlunda Gåva är en god gärning!

Med en Annorlunda Gåva gläder du dina närmaste och samtidigt ger du de allra fattigaste en helt ny start i livet.

Ge nu!

Nödhjälp till Sydsudan, Somalia och Kenya

Bristen på mat och vatten är katastrofal i Sydsudan, Somalia och Kenya.

Donera!
Betty is sin fina röda klänning.

Betty är ett steg närmare sin dröm

Betty flydde de beväpnade trupperna i Sydsudan tillsammans med sin man och deras 1-åriga son. Betty har en dröm: hon vill se sina barn återvända till Sydsudan och leva där i fred - och ha en utbildning.

Läs mer
Muja och barnen.

Det svåra flyktingläget i Uganda – "När barnen inte orkar leka måste man bli orolig"

Kriget tvingade Muja Roses familj att fly från Sydsudans bördigaste odlingsmarker till Uganda. Tidigare tog de maten för given, men nu är Rose rädd att hennes ständigt magrande dotter ska dö av undernäring.

Läs mer
I Centralafrikanska republiken finns det plats för till och med 150 elever i ett klassrum. Kyrkans Utlandshjälp har återuppbyggt skolor som förstörts i konflikten.

Nya skolbyggnader får rädslan att släppa i Centralafrikanska republiken – elevantal fördubblas

Säkra skolor och kompetenta lärare är avgörande för Centralafrikanska republikens framtid. Kyrkans Utlandshjälps arbete har uppmuntrat barn och unga att återvända till skolan.

Läs mer

Följ vårt arbete på sociala medier