Ett år av krig i Ukraina

Ettårav krigiUkraina

Kolme lasta kirjoittaa liitutaululle.

Om ossKyrkans Utlandshjälp

Alla människor har rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst. Vi arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet eller politiska övertygelse. Kyrkans Utlandshjälps målsättning är en värld med resilienta och rättvisa samhällen.

Hjälp offren i jordbävningen i Syrien

Med stordonationer åstadkommer man betydande förändringar