AUTA NEPALIN
ENTISIÄ MAAORJIA

AUTANEPALINENTISIÄMAAORJIA

Tukea Nepalin entisille maaorjille

Ensimmäiseksi Tukijoukon tuen kohteeksi olemme valinneet työmme Länsi-Nepalissa. Työmme kohdistuu Nepalin syrjittyihin ja erittäin heikossa asemassa oleviin väestöryhmin, joiden jäsenet ovat aiemmin joutuneet toimimaan maaorjina.

Maaorjien asema oli lohduton

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa on pitkä historia erilaisia velkaorjuuden muotoja. Maaorjilta puuttui liikkumisen vapaus ja mahdollisuus päättää omasta ajastaan. Maaorja oli velkaa isännälleen ja pakotettu hänelle määrättyyn työhön, useimmiten raskaaseen maataloustyöhön. Velka keräsi korkoa ja sen takaisin maksaminen oli monille mahdotonta. Maaorjan velka periytyi perheen lapsille sitoen koko perheen orjuuteen.

Vuosisatoja vanha velkaorjuuden perinne lakkautettiin Nepalissa virallisesti yli kymmenen vuotta sitten, mutta velkatyösuhteen päättyminen on jättänyt monet perheet tyhjän päälle ilman omaa maata, koulutusta tai toimeentuloa. Osa entisistä maaorjista on saanut rekisteröityä itselleen maapaikan ja saa vaatimatonta toimeentuloa maanviljelystä, kanaloista tai pienistä kaupoista.

Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet niin onnekkaita ja suurelle osalle vallitseva tilanne on kestämätön: kotitalo on rakennettu rekisteröimättömälle maalle ja henkilöpapereiden puuttuminen estää valtion avustusten saamisen. Nepalissa maa on lisäksi huonosti viljelyyn soveltuvaa kuten jyrkkää vuorenrinnettä, joen viertä tai muuta joutomaata. Asuinalueet kärsivät myös vuosittaisista tulvista, maanvyöryistä ja metsäpaloista.

Entinen maaorja Gita Chaudhari kertoo elämästään ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg työstä Nepalissa.

Toimeentulo, koulutus ja ihmisoikeudet keskiössä

Kirkon Ulkomaanapu on työskennellyt Nepalin ex-maaorjien parissa ruohonjuuritasolla jo pitkään. Olemme lisäksi toimineet neuvonantajana hallitukselle ja viranomaisille vapauttamisprosesseissa vuodesta 2008 alkaen. Työmme on tuottanut merkittäviä tuloksia ja olemme voineet parantaa satojen entisten maaorjaperheiden toimeentuloa eri tavoin.

Tarve avulle on kuitenkin edelleen suuri. Entiset maaorjat, Haliayt ja Kamayiat, joiksi heitä Nepalissa kutsutaan, ovat ahkeria ja sinnikkäitä ihmisiä. Tukijoukko-lahjoituksellasi annat heille koulutusta ja toimeentuloa ja vaikutat konkreettisesti perheiden ja kyläyhteisöjen hyvinvointiin.

Kolme naista kylvää riisiä.
Tarjoamme vapautuneille maaorjille ammattikoulutusta ja huomioimme työssä erityisesti nuoret tytöt ja pojat, jotka eivät koskaan ole päässeet virallisen koulutuksen piiriin. Tuemme naisten työllistymistä eri tavoin ja parannamme ruokaturvaa yhteisöissä. Hanketyö vahvistaa toimeentulon lisäksi yhteisöllisyyttä ja tuo ihmisten elämään uutta sisältöä.

Liity mukaan Tukijoukkoon lahjoittamalla

Sinun ja muiden Tukijoukko-lahjoittajien avulla tuetaan entisten maaorjien oikeuksien toteutumista ja toimeentulomahdollisuuksia.