Kirkon Ulkomaanapu avaa toimiston Kiovaan – avustustyön uusin vaihe panostaa koulutukseen Pohjois-Ukrainassa

Koulut ovat kärsineet suunnatonta vahinkoa Ukrainan sodassa. Kirkon Ulkomaanapu haluaa olla etulinjassa tukemassa lasten kouluun paluuta.

KIRKON ULKOMAANAPU siirtyy Ukrainan avustustyössä seuraavaan vaiheeseen, johon kuuluu sodasta kärsineen koulutussektorin tukeminen. Työ aloitetaan Tšernihivin kaupungin alueella Pohjois-Ukrainassa, noin 150 kilometriä Kiovasta koilliseen. Työn mahdollistamiseksi Kirkon Ulkomaanapu avaa toimiston Kiovaan.


Vastikään kenttämatkalla Ukrainassa ollut Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg painottaa, että Kirkon Ulkomaanapu haluaa olla etulinjassa tukemassa ukrainalaislasten kouluun paluuta.


”Edessä on pian kesäloma ja koulut pitää saada nyt siihen kuntoon, että kotiseuduilleen palaavat lapset pääsevät syksyllä palaamaan opetukseen. Kiovasta pohjoiseen ei ole tällä hetkellä juurikaan koulutusalan toimijoita, joten sen vuoksi suuntaamme työmme sinne”, kertoo Hemberg.


Venäläisjoukot vetäytyivät Kiovan alueelta maalis-huhtikuun vaihteessa. Taisteluiden, pommitusten ja miehityksen jäljiltä alueen koulut ovat huonossa kunnossa. Alueella on räjähtämättömiä ammuksia ja miinoja.


”Kirkon Ulkomaanavun tiimi kävi alueella ja teki arviota siitä, minkä kuntoisia koulut siellä miehityksen jäljiltä ovat ja miten ne ovat vahingoittuneet. Suurin osa kouluista on tavalla tai toisella kärsinyt. Isossa osassa vielä pystyssä olevista kouluista on tehty monenlaisia tihutöitä, jopa ovet ja ikkunat on varastettu”, kuvailee Hemberg.


Pommitukset ovat tuhonneet ja vaurioittaneet kouluja ympäri Ukrainan. Myös Tšernihivin alueelle on tehty ohjusiskuja vielä toukokuussakin.


”Meidän mielestämme sotatoimien kohdistaminen kouluihin on ehdottomasti kielletty sekä inhimillisyyden että humanitaarisen oikeuden näkökulmasta. Kouluja vastaan hyökkääminen tarkoittaa sitä, ettei sodan sääntöjä ole noudatettu. Selvää on myös, että tällaiset teot vaikuttavat negatiivisesti siviiliväestöön ja lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin”, Hemberg painottaa.

Koulu on tärkeä paikka sodan keskellä eläville lapsille

Koulutus humanitaarisissa kriiseissä on Kirkon Ulkomaanavun erityisosaamista. Kirkon Ulkomaanapu tekee koulutustyötä yhdeksässä maassa ja kolmessa maanosassa.


Kriiseissä koulunkäynti nähdään henkiä pelastavana toimintana. Koulu tuo sodan ja pakolaisuuden keskellä elävien lasten arkeen rutiineja ja normaaliuden tunnetta. Kouluissa voidaan jakaa myös elintärkeää tietoa esimerkiksi räjähtämättömistä miinoista ja ammuksista, joita on Ukrainassa sodan vuoksi runsaasti.


Myös psykososiaalinen tuki on tärkeä osa humanitaarisen kriisin keskellä tehtävää koulutustyötä. Kirkon Ulkomaanapu on jo aiemmin muissa toimintamaissaan kouluttanut esimerkiksi opettajia psykososiaalisen tuen tärkeydestä. Ukrainassa on sodan vuoksi paljon lapsia, jotka tarvitsevat monenlaista tukea. Osana työtään Kirkon Ulkomaanapu tulee panostamaan psykososiaaliseen tukeen Ukrainassa.

Avustusjakelut jatkuvat

Nyt alkavan koulutussektoria tukevan työn ohella Kirkon Ulkomaanapu jatkaa hätäavun toimittamista maan sisäisille pakolaisille yhdessä unkarilaisen kumppanijärjestön Hungarian Interchurch Aidin kanssa.


Osana työtä pakolaisille on toimitettu 662 000 kiloa avustuksia, jotka ovat pitäneet sisällään muun muassa ruokaa, juomaa, vaippoja ja muita hygieniatarvikkeita. Lisäksi esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja kirkon tiloihin perustettuja pakolaissuojia on tuettu muun muassa pyykinpesukonein ja keittiön kylmälaittein.


Avustustyö alkoi maaliskuussa Unkarin ja Ukrainan väliseltä rajalta ja Lvivistä. Aivan viime aikoina Kirkon Ulkomaanavun ja Hungarian Interchurch Aidin avustusrekat ovat päässeet myös itäisen Ukrainan alueille.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg, +358 50 3259579, jouni.hemberg[a]kirkonulkomaanapu.fi
Viestinnän asiantuntija Ulriikka Myöhänen, +358 50 576 7948, ulriikka.myohanen[a]kirkonulkomaanapu.fi

Kuva: Pommituksissa tuhoutunut koulu Tsernihivin kaupungissa maaliskuussa. Lehtikuva / AFP